Sámiid Riikkabellodats jahkečoahkkin 2014, Staaren/Östersund

Publicerad den 2 maj 2014

Kallelse till årsstämma 2014

Ort: Östersund

Lokal: Gaaltjie, Köpmangatan 58, Östersund

Tid: Söndag den 18 maj 2014, kl 13.00

Dagordning:

1. Öppnande av årsstämman

2. Val av ordförande för årsstämman

3. Val av sekreterare för årsstämman

4. Val av två justeringspersoner

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport år 2013

6. Revisionsberättelse år 2013

6 a) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

7. Budget för verksamhetsåret år 2014

8. Val av ordförande för 2014

9. Val av ledamöter till styrelsen 2014-2015

10. Information från Sametinget

11. Avslutning av årsstämman

VÄLKOMMEN

Ingrid Inga

Partiordförande

070 55 42 999