Archive For 18 maj 2014

Pressmeddelande

By |

Publicerad 2014-05-18 Samelandspartiets årsstämma 18 maj 2014 Sámiid Riikkabeludat/Samelandspartiets årsstämma avhölls på Gaaltje och samlade ett 20-tal partimedlemmar. Årsstämman öppnades av partiledaren Ingrid Inga. Till mötesordförande valdes Matti Berg. I samband med genomgången av verksamhetsberättelsen för 2013 redovisade styrelsen att partiet har en svag ekonomi i jämförelse med partier som har en riksorganisation att luta…

Read more »

Sametinget i uppförsbacke när plenumsessionen samlas i Åre

By |

Publicersat 2014-05-18 Läs pressmeddelandet på Sametingets hemsida som publiceras in extenso nedan. www.sametinget.se Samepolitiker samlas i Åre 20-22 maj Den 20-22 maj 2014, äger årets andra plenum rum, denna gång på Copperhill Mountain Lodge i Ååre/Åre i Jämtland. En rad ärenden finns som vanligt med på föredragningslistan, bland annat 19 motioner om vitt skilda ämnen…

Read more »

Sámiid Riikkabellodats jahkečoahkkin 2014, Staaren/Östersund

By |

Sámiid Riikkabellodats jahkečoahkkin 2014, Staaren/Östersund Publicerad den 18  maj 2014 Kallelse till årsstämma 2014 Ort: Östersund Lokal: Gaaltjie, Köpmangatan 58, Östersund Tid: Söndag den 18 maj 2014, kl 13.00 Dagordning: 1. Öppnande av årsstämman 2. Val av ordförande för årsstämman 3. Val av sekreterare för årsstämman 4. Val av två justeringspersoner 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport år 2013 6. Revisionsberättelse…

Read more »