Pressmeddelande

Publicerad 2014-05-18

Samelandspartiets årsstämma 18 maj 2014

Sámiid Riikkabeludat/Samelandspartiets årsstämma avhölls på Gaaltje och samlade ett 20-tal partimedlemmar.

Årsstämman öppnades av partiledaren Ingrid Inga. Till mötesordförande valdes Matti Berg. I samband med genomgången av verksamhetsberättelsen för 2013 redovisade styrelsen att partiet har en svag ekonomi i jämförelse med partier som har en riksorganisation att luta sig mot. Styrelsen framhåller i verksamhetsberättelsen att det finns ett stort behov av att hitta former för hur partiorganisationens ska stärkas både ekonomiskt och medlemsmässigt för att kunna bli ännu mer synliga runtom i Sápmi och delta i det offentliga politiska samtalet. I motsats till andra partier utbetalas inga arvoden till partiets företrädare, vilket styrelsen anser att det kan bli problem på sikt och kan försvåra rekrytering ny förtroendevalda som inte är beredda att förutsättningslöst engagera sig helt ideellt. Bland övriga frågor som diskuterades var om finansiering av Ruvhten sijte resningsansökan till Högsta Domstolen.

Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet utan diskussion. Budget som antog för 2014/15 omsluter 120 785 kronor.

SáR:s  politiska ledning

Till partiordförande återvaldes Ingrid Inga. Till ledamöter i SáR:s styrelse valdes (2014-2015), Ingrid Inga, med Sylvia Simma som ersättare, Matti Berg med Lars-Gunnar Simma som ersättare och Paulus Kuoljok med Per-Olof Nutti. Övriga ledamöter i styrelsen (2013-2014) är Torkel Stinnerbom, med Ann-Christin Blind som ersättare, Anna Marja Kaddik med Magnus Rehnfeldt som ersättare och Britt Sparrock med Lars-Anders Baer som ersättare.

Systemskifte

Under punkten ”information från Sametinget” lämnades rapporter från de olika nämnderna i Sametinget. Frågeställningarna kring innehållet nya kulturhandlingsplanen som är under beredning diskuterades. En viss irritation utrycktes över partiets Jakt-och fiske, Samerna m.fl.  i kulturnämnden ambitioner till systemskifte genom att drastiskt minska finansieringen till bl.a. Samernas Riksförbund och andra samiska organisationer och institutioner.

Rennäringsnämndens ordförande Torkel Stinnerbom lämnade en längre rapport om arbetet i rennäringnämnden, bl.a. om rovdjursinventeringar. Åsa Blind som är ledamot Språknämnden informerade om arbetet i nämnden. Budget för språkarbetet omsätter 26 miljoner under 2014.

Utmaningar

Årsstämman avslutades med sammanfattning av partiledaren Ingrid Inga där hon framhöll att Samelandspartiet är det parti som gör skillnaden i Sametinget. Partiet är nog det parti som har den bredaste förankringen både i det traditionella rennärings miljöer och även i breda lager i det samiska samhället i övrigt, men vi får inte nöja oss med detta, utan vi måste ännu bättre konstaterade Ingrid Inga. Partiet måste dock bli mer synligt både i det samiska samhället och samhället i övrigt fortsatte Ingrid Inga. Avslutningsvis menade Ingrid Inga att en stor utmaning för Sámiid Riikkabellodat är att engagera fler ungdomar i partiet och i Sametingets arbetet