Sametinget i uppförsbacke när plenumsessionen samlas i Åre

Publicersat 2014-05-18

Läs pressmeddelandet på Sametingets hemsida som publiceras in extenso nedan.

www.sametinget.se

Samepolitiker samlas i Åre 20-22 maj

Den 20-22 maj 2014, äger årets andra plenum rum, denna gång på Copperhill Mountain Lodge i Ååre/Åre i Jämtland.

En rad ärenden finns som vanligt med på föredragningslistan, bland annat 19 motioner om vitt skilda ämnen som en samisk sanningskommission för att utreda de övergrepp som staten utsatt samerna för, inrättande av språkcentrum på lule- och nordsamiskt område och en samisk forskningspolitisk strategi. Ett utkast till en ny sametingsordning ligger med som ett ärende. Om det antas av plenum så måste ett till beslut vid nästa plenum ske, innan den nya sametingsordningen blir gällande.

Sametingets policy för mineraler och gruvor förväntas generera en hel del diskussion. Förhoppningen är att den denna gång antas av plenum eftersom det i beredningsprocessen inte framförts avvikande åsikter gentemot förslaget. Förra gången återremitterades gruvpolicyn och en arbetsgrupp med tre representanter: Matti Berg, Samelandspartiet, Marie Persson, Landspartiet Svenska Samer och Josefina Skerk, Jakt- och fiskesamerna, fick senare i uppgift att sy ihop ett förslag som alla kunde ställa sig bakom.

Med tanke på supervalåret, dels valet till EU-parlamentet den 25 maj och dels till riksdagsvalet den 14 september, har samtliga av Riksdagens partiledare fått en inbjudan att delta vid plenum och galamiddag, berättar Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson.

– Det ska bli intressant att se om vår inbjudan hörsammas. Det visar också om den samiska frågan i de olika valen är av intresse och om det samiska folket innefattas som en del av lösningen. Det är dags att lämna synen på oss samer som en del av problemet, uppmanar Mikaelsson och avslutar:

– Varmt välkomna i kalvmånaden maj till Ååre och det folkvalda organet för oss samer i arbete!

För fullständigt program, föredragningslista och handlingar, se länk i högerspalten.
Kontakt:
Stefan Mikaelsson
Sametingets ordförande (talman),
070-251 94 97
stefan.mikaelsson@sametinget.se
Twitter: Silponah

Anna Skielta
informatör & presskontakt under plenum,
070-527 80 39
anna.skielta@sametinget.se