Slaget i Copperhill Mountain Lodge i Åre

Publicerat 2014-05-19


Väntan på det oväntade

Sametingets plenum som inleds nu på måndagen den 19 maj och avslutas på torsdagen 22 maj bör nog bli en lugn tillställning med utgångspunkt av ärendena på dagordningen, men det oväntade har ju ofta hänt på Sametingets plenum  tidigare. Vad som kommer att bli det ”oväntade” återstår att se.

Black out

Med utgångspunkt av vad som har hänt sedan Sametinget öppnades i augusti 2013 kan man fråga sig vad som hänt i samepolititiken. De politiska initiativen lyser med sin frånvaro. Sametinget under ledning av Jakt- och Fiskes partiledare, tillika styrelseordförande, verkar fått en politisk ”black out”.

White out

Det verkar också som den nya politiska ledningen med Håkan Jonsson och Olof J. Sikku i spetsen dessutom blivit så överväldigade av sitt uppdrag och ansvar så att man glömt alla sina politiska visioner och löften till sina väljare. Det verkar som både Jonsson och Sikku tappat sin politiska orienteringsförmåga och råkat ut för det som i flygspråk kallas “white out”. Begreppet innebär att en pilot tappar orienteringspunkter i ett vitt snöklätt landskap, vilket ofta leder till haverier. Till Jonssons och Sikkus försvar får man väl bara och säga välkommen till baksidan och slitet i den politiska verkligheten.

Bordlagda ärenden

En stor del av ärendena på plenum är bordlagda ärenden. Bäst före datum för många av dessa ärenden är dessutom för länge sedan förbi. Anhopningar av bordlagda ärenden tyder på att processen inte fungerar riktigt i plenum.

En bidragande orsak är att Sametinget leds av en slags minoritets ”regering” under ledning av partiet Jakt- och fiske och stöds av partiet Min Geaidnu. Även om Min Geaidnu till och börja med offentligt uttalade att man agerar som en tredje och fristående kraft i Sametinget har man allt mer glidit mot att bli en integrerad del partiet Jakt- och fiske´s laguppställning med styrelseordförande Håkan Jonsson i spetsen. Ett tydligt tecken på detta är att viceordförande Olof J Sikku nu är mer eller mindre är heltidsarvoderad som vice ordförande. Ett problem är också att tvåspannet Jonsson och Sikku inte har presenterat regeringsförklaring vare sig var för sig eller tillsammans. Min Geaidnus primära budskap som repeterats vältaligt utan preciseringar är att man skall komma överens och att Sametinget skall agera enigt. Facit visar dock att Min Geaidnu föredrar att komma överens med partiet Jakt- och fiske och bildar därmed en solid majoritet i plenum, även om man försöker påskina något annat.

Äntligen en gruvpolicy

Långbänken med en gruvpolicy verkar nu vara över. En kompromiss har nu nåtts i elfte timmen. Ett annat ärende av vikt är förändringar i Sametingsordningen, där det föreslås en förändring som kommer att urholka minoritetsskyddet i plenum.

Följ plenums förhandlingarna via SR/Sameradions hemsida.