Äntligen en gruvpolicy

Publicerad 2014-05-20

Strid om påven skägg

Långbänken med Sametingets gruvpolicy är nu över.  Sametinget plenum antog enhälligt och utan en längre diskussion de reviderade förslaget till mineral- och gruvpolicy som en arbetsgrupp bestående av Matti Berg, Josefine Skerk och Maria Persson utarbetat. Det reviderade texten blev en kompromiss – en klok sådan. Nu i efterhand har man fått intrycket  att hela processen har varit  en strid om påven skägg.

Mineral- och gruvprostitution

Den antagna mineral- och gruvpolicyn kan te sig kategoriskt, men den är också en reaktion på  de  kategoriska imperativ som svensk gruvlagstiftning och den extraktiva   industri baseras på. Det är möjligt att man kan tycka att det är väl så mycket ”veto” över hela policyn, men den bör se  förhållande till det man kan kalla den officiella svenska mineral – och gruvprostitutionen.