Så hände det ”oväntande”

Publicerad 2014-05-21, kl 09.10


Väntan på det oväntade

Sametingets plenums förmiddags session den 21 maj inleddes med ett oväntat utspel av Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson.   I ett känsloladdat anförande på inledningen av plenumssession meddlande han att han  ställer sin plats till förfogande. Han motiverade sitt ställningstagande med säga plenums beslut avslå förslaget  att göra ändringarna Sametingsordningen fick bägaren att rinna över. Han framhöll att presidiet behöver verktyg för att effektivisera mötena och i förslaget till förändringar av Sametingenordningen skulle till en del möjliggöra detta. Mikaelsson underströk också att den budgetram som presidiet får är alldeles för snålt tilltagen och försvårar deras arbete och var också ett bidragande orsak till hans belsut att ställa sig plats till förfogande.

Hans tillkännagivande  gjords muntlig, men  formellt  krävs  det nog att han formaliserar detta genom att överlämna detta skriftligt till Sametinget.

Med anledning av detta avbröts sessionen för att upptas kl. 10.oo efter begäran av Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson.