Oväntad tidig avslutning av Sametinget plenum

Publicerad 2014-05-22

Vill man karaktärisera Sametinget plenum i Åre den 19-22 maj 2014 så är väl nyckelordet ”oväntat”.

En politisk dribbling

Vid inledningen av plenumssession meddelade Sametingets ordförande lite oväntat att han ställer sig plats till förfogande. Han hot om avgång blev på många sätt plenum stora ”snackis”. Mindre oväntad var hans meddelande sista plenum dagen att han fortsätter som ordförande i Sametinget.

Gruvligt snabbt

Lite oväntat blev föredragningen, debatten och beslutet på plenum en snabb affär när förslaget till Sametingets mineral- och gruvpolicy behandlades. Alla snedsparker och all den mångordighet som upparbetets under dess 2,5 år som saken behandlades var som bortblåst.  Nu återstår bara det svåraste och det är få Sveriges regeringen  och riksdagen jämte den extraktion industrin att förstå och acceptera samernas ståndpunkter.

Förändring av arbetsordningen

Styrelsen förslag till förändringar av arbetsordningen återremitterades till styrelsen, bl.a. efter kritik att minoritetsskyddet skulle undermineras om de  gjorde en specialordning för omröstning med lägre röstetal  på  sista plenum varje mandatperiod för att möjliggöra en snabbare behandling av kvarliggande ärenden.

Kränkande särbehandling

Motionen Policy mot kränkande särbehandling inlämnad  av Helena Dådring i Vuovdega och Sara Larsson i Min Geaidnu för närmare två  bifölls av plenum, trots styrelsen föreslagit att motionen skulle avvisas.Bakgrunden till motionen är  att det under förra mandatperioden förekom anklagelser mot ledamöter  i Sametinget som gällde kränkande behandling.

Plenum bifall till motionen innebär att Sametinget ska ta fram en policy och en handlingsplan mot kränkande särbehandling.

Oväntad snabb behandling av ärenden

Plenum avslutade för ovanlighetens skull mycket tidigare än beräknat. Till saken hör också att föredragningslistan var förhållandevis tunn. Sametinget har nu städat bort alla kvarliggande ärenden från föregående mandatperiod. Oväntat var också att debatten under plenumsdagarna var saklig,  korrekt och utan  övertramp.

Sammanfattning

Sametingets styrelse och styrelseordförande klarade sig relativt helskinnad genom plenumsdagarna, även om man fick ge sig på bl.a frågan om förändrings av arbetsordningen. Stefan Mikaelsson oväntade dribbling blev väl mer problematisk för Min Geaidnu och dess partiledare Olof J. Sikku än för huvudpersonen själv. Noteras kan också att partiet Jakt- och fiske  ordinarie ledamöter lyste med sin frånvaro, vilket innebar att partiets ledamöter i huvudsak bestod av  ersättare.