Valet till Europa Parlamentet – hela dagen den 25 maj 2014

Publicerad 2014-05-25

Valdagen den 25 maj 2014

Till slut har vi nått den omtalade dagen den 25 maj då valet till EU parlamentet äger rum. . Det är nu 20 år sedan Sverige och Finland och Österrike inträdde i den europeiska gemenskapen. Tre val till EU parlamentet har genomförts och det fjärde genomförs just nu. Valen till EU parlamenten har har inte liknat valet till Sveriges riksdag på något sätt, snarare tvärt om. Val deltagande har pendlat under 50 %, vilket är ett lång deltagande i förhållande till valen till kommuner och Sveriges riksdag. Valdeltagandet i Sametings valet nu senast som låg på ca 54 % ligger nära  genomsnittet i EU parlaments valen sedan 1995 i Sverige. I ett större Europeiskt sammanhang ligger valdeltagandet i Sverige ändå i topp, medan Holland brukar ligga i botten. Det förhållandevis låga deltagandet har gynnat mindre och udda paritet i valet både i Sverige och andra länder i EU. Sverige har både företrätts av Juni-listan och Piratpartiet i Europa parlamentet.  Många högerextremistiska har därför också fått oproportionellt många platser i EU-parlamentet.

Gyllene gryning

Förhansröstningen har vart mer omfattande än tidigare och många bedömare tror att valdeltagandet kommer att öka markant i valet. Valundersökningar har svajat, men det mesta tyder på att Feministiskt Initiativ (FI) med Gudrun Schyman kommer ta plats i Europa parlamentet, medan Moderaterna sannolikt kommer backa. En intressant fråga är om Sverige Demokraterna tar plats i EU parlamentet tillsammans  med  broder partiet Gyllene gryning i Grekland.

Vilka kan vi samer lita på?

För att vara samepolitisk korrekt bör man kanske säga – ingen.  Med ett mer öppnare sinne kan man kanske säga att Europa  Parlamentet som helhet är mer att lita på än det svenska parlamentariker som blir invalda i EU parlamentet. Bara det är ett argumentet för varför vi samer bör rösta  i valet på den vi litar på – i vart fall lite är kanske säkrast att tillägga. Vad har det svenska EU medlemskapet inneburit för det samiska folket i Sverige kan man fråga sig?  Så lång har ingen gjort en mer genomgripande analys av detta, men det mesta pekar på att Svriges EU medlemskapet har varit gynnsamt och kanske rent av positivt för  samerna i allmänhet.

Det senaste åren har EU-kommissionen och EU parlamentet  fått agera som en vakthund för mänskliga rättigheter. I Europa med ekonomisk kräftgång och hög arbetslöshet har extremisterna framförallt på högerkanten fått ett ökat stöd  och riktat nu sin aggression mot minoriteter och invandrare. Sverige Denokraterna är också en del av denna trend.

Vem skall man rösta på?

Innan man ställer denna  fråga bör redan ha bestämt sig att rösta i valet till Europa Parlamentet. Den senaste mandatperioden har vi haft två parlamentariker som har kopplingar till det samiska, nämligen Moderaternas  Christofer Fjellner och Folkpartisten Cecilia Wikström. Christofer Fjellner  som är ekonom och fd ordf. i Moderata Ungdomsförbundet är sannolikt en sen efterkommande till den kände samiska prästen Anders Fjellner. Cecilia Wikström  som är präst i Svenska kyrkan kommer från Svanstein i Övertorneå och uppger själv att hon är av samisk släkt.

Bägge två har haft en  hög profil i EU parlamentet i jämförelse med andra svenska EU-parlamentariker. Fjellner har profilerat sig frågor som rör handel och bl.a jobbat mot EU:s snus förbud. Wikström har primärt arbetet med frågor som rör mänskliga rättigheter, ofta kopplat till minoriteter i Europa.

Två andra kandidater som sannolikt kommer att rösts in i EU parlamentet är de Grönas Peter Eriksson, bl.a. ordf. i riksdagens konstitutionsutskott, från Kalix och Socialdemokraternas förre partisekreterare Marita Ulvskog, ursprungligen från Luleå.

Är ni less på det vanliga gubbgänget, rösta då  på FI och Gudrun Schyman.

Ingen samisk kandidat

På finsk sida har två högt profilerade samepolitiker ställt upp i EU valet. Förre Sametings presidenten Pekka Aikio ställer upp för det Gröna och den nuvarande Sametings presidenten Klemetti Näkkäläjärvi för det Svenska Folkpartiet. Sannolikheten att dessa två blir invalda förhållande liten. På svensk sida är ingen profilerad samepolitiker som ställer upp. Senast det begav sig var när Olof T. Johansson ställde upp i riksdagsvalet för några år sedan.

Så – har du bestämt dig – går och rösta.

Är du osäker – rösta ändå.