Sámiid Riikkabellodats förtroendevalda 2013-2015

Publicerad 2014-06-02

Årsstämman genomfördes i Staare den 18 maj 2014  i god anda både vad gäller formella ärendena som stämman har att ta ställning till ochi fråga om  information från partiets valda företrädare i Sametingets olika politiska organ om aktuella politiska frågor som f n behandlas. Stämman genomförde också val och följande valdes att företräda Sámiid Riiikkabellodat:

Ordinarie 2014-2015

Ingrid Inga (omvald)

Mats Berg (omvald)

Paulus Kuoljok (omvald)

Ordinarie 2013-2014

Britt Sparrock

Anna Marja Kaddik

Torkel Stinnerbom

Ersättare 2014-2015

Sylvia Simma (omvald)

Lars-Gunnar simma (omvald)

Per-Olof Nutti (nyvald)

Ersättare 2013-2014

Lars-Anders Baer

Magnus Rehnfeldt

Ann-Christin Blind

Partiordförande och vice ordförande

Årsstämman beslutade att välja Ingrid Inga till ordförande och Britt Sparrock till vice ordförande för Sámiid Riikkabellodat