Archive For 15 augusti 2014

Partiträff

By |

Publicerad 15 augusti 2014 Inbjudan till partiträff med Sámiid Riikkabellodats medlemmar och sympatisörer Nu är det dags för en partiträff för Sámiid Riikkabellodat medlemmar, sympatisörer och förtroendevalda. Det är viktigt att vi har en levande diskussion och information om aktuella frågor, partiets framtidsfrågor , aktuella politiska sakfrågor i Sametinget. Sist men inte minst är det…

Read more »

FN:s urfolksdag den 9 augusti 2014

By |

Publicerat 2014-08-09 Bakgrund FN:s urfolksdag den  9. augusti blev  etablerad  av FN i 1994, och har sin bakgrund i  att  det första  mötet i FNs arbetsgrupp för  världens  urfolk  hölls den 9  august 1982. Årets firande är lite speciellt eftersom FN:s världskonferens för urfolk kommer att äga rum den 22-23 september 2014 under FN:s Generalförsamlings…

Read more »

Sametingets kulturpolitiska program 2014-2017

By |

Publicerad 2014-08-04 Yttrande över förslag till Sametingets kulturpolitiska program 2014-2017 och  bilagd konskevensanalys. Sámiid Riikkabellodat avstyrker Kulturnämndens förslag till Sametingets kulturpolitiska program 2014-2017 och förslår att förslaget återremitteras till Kulturnämnden för förnyad beredning. Sámiid Riikkabellodat konstaterar att Kulturnämndens förslag till kulturpolitiska reformer saknar finansiering inom ordinarie kulturbudget idag. Den politiska majoriteten i Kulturnämnden föreslår därför…

Read more »