Archive For 04 augusti 2014

Sametingets kulturpolitiska program 2014-2017

By |

Publicerad 2014-08-04 Yttrande över förslag till Sametingets kulturpolitiska program 2014-2017 och  bilagd konskevensanalys. Sámiid Riikkabellodat avstyrker Kulturnämndens förslag till Sametingets kulturpolitiska program 2014-2017 och förslår att förslaget återremitteras till Kulturnämnden för förnyad beredning. Sámiid Riikkabellodat konstaterar att Kulturnämndens förslag till kulturpolitiska reformer saknar finansiering inom ordinarie kulturbudget idag. Den politiska majoriteten i Kulturnämnden föreslår därför…

Read more »