Archive For 08 augusti 2014

FN:s urfolksdag den 9 augusti 2014

By |

Publicerat 2014-08-09 Bakgrund FN:s urfolksdag den  9. augusti blev  etablerad  av FN i 1994, och har sin bakgrund i  att  det första  mötet i FNs arbetsgrupp för  världens  urfolk  hölls den 9  august 1982. Årets firande är lite speciellt eftersom FN:s världskonferens för urfolk kommer att äga rum den 22-23 september 2014 under FN:s Generalförsamlings…

Read more »