VALET 2014 – Vågar man lita på de svenska partierna?

http://www.sydsvenskan.se/val2014/ta-chansen-och-fraga-partiledarna/

Publicerat 2014-09-13

Avgörandets dag – 14 september 2014

Söndagen den 14 september avgörs vem som skall leda Sverige det kommande 4 åren. Opinions underökningarna tyder på att det blir jämt lopp mellan blocket, mycket jämt. Det flesta bedömare tro att det blir ett regeringsskifte. En högoddsare i sammanhanget är Feministisk Initiativ, som kan kliva över 4 % spärren. Partierna budskap beträffande samernas plats i det svenska samhället är  diffusa i det flesta fall, men väldigt tydliga i andra fall.

Åtta år med regeringen Reinfeldt

Det var nog vissa bedömare, även bland samerna som hade stor förhoppningar på statsminister Reinfeldt och Alliansen när den trädde till för 8 år sedan.  Förhoppningar som sedermera i stort sett blev grusade. Förslagen från de utredningarna som tillsatts och överlämnats till den tidigare Socialdemokratiska regeringen under ledning av Göran Persson kom att fortsatt  samla damm i det svenska regeringskansliet och när man väl kom till skott med en s.k. skrivelse i ”vissa samepolitiska frågor”  från regeringen 2009, visade sig att den nya svenska regeringen tom tagit ett par steg tillbaka. Tydligt var att det var Centerpartiet (C)  och Kristen Demokratisk Samling(KD)  som fått dikter innehållet i skrivelsen, medan  det mest ”samevänliga” partiet i det borgerliga blocket, Folkpartiet (FP) lagt sig platt på marken. Det är möjligen att Moderaterna(M) inte ville göra  samepolitiken i Sverige till  en kabinettsfråga, men det troliga är ändå att det gamla ”ny-liberalerna” med Per Unckel och Carl Bildt m.fl inte varit beredda att  re-positioner M:s tidigare politik, bl.a. uttryckt i Samepopositionen från 1992. Skiljelinjen mellan det som M, C och KD stod för och S, FP, Miljöpartiet (MP) och Västerpartiet (V) positioner i Rennäringskommittnen förslag 2001 har stått sig genom åren. FP har i regeringsställning förvisso  hukat sig och frångått sin tidigare mer ”samevänliga” inställning i Allianssamarbetet. Skiljelinjen var bl.a. frågan att om att ge den utökade  och utvidga kretsen medlemmar i samebyarna rätt  till jakt och fiske.

Det nya Moderaterna – Copy cats i den högre skolan

Moderaterna,  de ”Nya” moderaterna  eller det nya ”arbetar” partiet som partiet också  kallat sig i 8 år under ledningen av Fredrik Reinfeldt har legat lågt i frågor som rör samerna. Han har rest runt i landet och träffat 1000-tals människor framförallt på arbetsplatser för att markera ”arbetslinjen” under dessa 8 år.  Det intressanta här är att han  aldrig varit varit på en samiskt arbetsplats eller träffat samer eller samiska företrädare, utan det har lantbruksministern Erlandsson fått helt sköta själv. Huruvida detta varit en medveten strategi att undvika att sammankopplas med samer eller samiska förhållanden eller  att han helt enkelt inte brytt sig.  Det har funnits tillfällen då han varit tvungen både att ha med sig samer i den svenska delegation och träffa samer från Finland och Norge. Vid ett nordiskt statsministermöte 2008 i Riksgränsen valde statsministerns kansli anlita så att säga ”egna samiska företrädare”, medan   Sametinget presidenter ingick i det officiella norska och finska delegationerna.  Reinfeldt företrädare Carl Bildt är den ende svenske   statsminister som vågade eller brydde sig om att träffa officiella samiska företrädare vid flera tillfällen. Rent allmänt kan nog säga att Reinfeldt och moderaterna också tagit över och kopierat den tidigare socialdemokratiska politiken. Lite uppgivet kan man konstatera Moderaternas partiprogram inte omfattar samerna speciellt när det gäller respekten för privat egendom, märkligt nog. På sikt är det nog ett större problem för moderaterna än  för samerna.

Kristi krigare

Kristdemokraterna har  sedan patients tillkomst och under ledning av partiet grundare Alf Svensson varit sympatiskt inställda till samerna som ofta var grundhållnings  hos många  värdekonservativa kristna.  Under 1990-talet växte KDS och fick även mandat i Norr-och Västerbotten, vilket innebar att man fick en egen ”norrlandsbänk. Detta fick också till konsekvens  att man avbröt arbetet med att utforma ett eget  samepolitiskt program. KD hade nu bytt fot  och avvikit får en gammal tradition bland  värdekonservativa kristna i Sverige och ifrågasatta tom om samernas status som urfolk i Sverige.   Med anledning av ILO-utredningesn förslag att ratificera ILO konventionen 169 uttalade sig KD:s riksledamot från Gällivare,  Erling Välivara 2005 att det skulle bli ett inbördeskrig i lik i Balkan om Sverige ratificerade konventionen. Nu var KD helomvändning ett faktum och  partiets grundare Alf Svensson är nog inte nöjd med riktning partiet valt valt i denna fråga.

Centern närmar sig Sverige Demokraterna

Tillsammans med Centern tillhör KD stora bromsklossarna i Alliansen i frågor som rör samerna. Märkligt nog finns det samiska  kandidater på många lokala listor, bortsett från Kiruna kommun. Där har C profilerat som ett antisamiskt  parti under ledning Gunnar Selberg   I media blev det för några år sedan avslöjat att Centerpartiet genom Selberg ordnat med  möte mellan turistföretagare i Kiruna ledandet Centerpartiet  i Norrbottens län och regeringskansliet som under Selbergs ledning utvecklade möte till ett slags ”hatmöte” mot samerna. På mötet deltog prominenta Centerpartister på landstingsnivå och en politisk sakkunnige från lantbruksdepartementet. Det hela avslöjades av en turist entreprenör med samisk bakgrund fick nog av  den hatiska diskussionen och lämnade mötet. Den centerpartistiske politisk sakkunnig försökte senare översläta det hela. Gunnar Selberg har i  valdebatten uttalat att man har som mål att bli största partiet i Kiruna och tycker att samerna har alldeles för stort inflytande i Kiruna kommun. När man lyssnar till Selbergs retorik och känslosvall kan få intrycket att han snarare representeras Sverige Demokraterna.  Det är kanske inte underligt att Sverige Demokraterna fått något större politiskt inflytande i Kiruna , eftersom Centerpartiet genom  Gunnar Selberg  fyllt detta utrymme. Det som är än mer bekymrade är att Centerpartiet, varken regional eller nationellt tagits avstånd från Selbergs förtäckta och ibland öppna anti-samenism.

Att vara kluven

Att vara liberal är att vara kluven sägs ibland,  vilket stämmer bra på hur Folkpartiet agerat i Alliansen det senaste 8 åren. Sedan  Björklund tillträdde som partiledare och framförallt sedan FP gick med i Alliansen för 8 år sedan har partiet blivit allt otydligare i sin hållning i samiska frågor och verkar ha vikit ned sig i förhållande till C och KD.  Under Bengt Westerberg och Maria Leissner tid som partiledare höll man högre profil i samiska spörsmål, vilket dalade under Lars Leijonborg tid som partiledare, innan Björklund tog över rodret. I samband med Sameradions partiledarutfrågning fick man intrycket att Björklund nu tvekade till en ratificering  av ILO:s konvention  169.

Löven talar klartext?

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löven och tillika statsministerkandidat uttalade under valkampanjen lite överraskande i sin tydlighet att Sverige bör ratificera ILO konventionen 169. I sak är det inte så märkligt eftersom SAP partikongress uttalats sig i samma riktning, men tydligen blev det för mycket för några riksdagsledamöter på norrlandsbänken.  Det som hände därefter är dock lite uppsende väckande , framförallt när SAP partikansli var tvungna med ett förtydligande Hélen Pettersons dementi av Löven uttalande om ILO konventionen 169. I tidningen Svensk  Jakt, gör Hélen Pettersson, riksdags man från Umeå ett uttalande som kan betraktas som en dementi av  partiledarens uttalande.  Sedan tog SAP:s partikansli kontakt med tidningen och påtalade att det inte var någon dementi utan det var ett förtydligande. Snacka ett  felskär av Helen Pettersson, men norrlandsbänken våndas fortfarande  i samband med val över att SAP:s partikongressens tillstyrkt en ratificering  av ILO.s konvention 169. Lyckligtvis för Löven och SAP  var denna märkliga incident för ”obetydlig” för att uppmärksamma i ett större media sammanhang.  Det  är nog dags att Löven slår näven i bordet och ”knuffa” till  de lösmynta partiföreträdarna på Norrlandsbänken.

Vänster om !

Det gamla Kommunistiska partiet som sedermera blev Vänsterpartiet (V) har sedan efterkrigstiden både som parti och framförallt genom enskilda riksdagsmän tagit upp samiska frågor i riksdagen.  Norrlandsbänken i V har genomgående hållit en låg profil, men på senare tid gjort upp med sitt förflutna och har t.ex inget problem med en svensk ratificering av ILO:s konvention 169.

Den gröna sidan upp

De Gröna är nog betraktat som de parti som är de mest ”samevänliga” riksdagspartiet. Partier har också engagerat många samer. Olof T Johansson från Glen har bl.a suttit i MP:s  partistyrelse och varit kandidat till riksdagen. I samiska sammanhang har viss haft problem med MP:s  klimatpolitik i förhållande till priset på bensin och andra kolbaserade bränslen. Jokkmokk kommun har länge varit ett starkt fäste för MP, vilket framgår både i deras kommunalpolitiska program och deras vallistor. Dessutom finns samer på vallistorna till landstinget och riksdagen. Henrik Blind från Jokkmokk återfinns på andra plats i partiets Norrbottens lista.

Feministiskt alternativ

I Samepolitiska frågor ligger partiet Feministiskt Initiativ (FI) både nära V och MP. FI är en högoddsare i valet, men ju närmare valdagen man kommit har har  deras opinionssiffror gått uppåt närmare 4 %.. Skull nu FI komma över 4 % spärren uppstår ett intressant parlamentariskt läge i Sveriges riksdag.

Sverige Demokraterna(SD)

Mycket kan sägas om SD, men efter inträdet i politiken har man nästan fått monopol mot att vara kritiskt mot den rådande samepolitiken och  motarbetar  all möjliga reformer. Dessa tendenser finns på märklig nog lokalt även hos företrädare hos framförallt C och även hos KD.

Vad sedan?

Om man bortsett från möjliga ideologiska förhållningssätt och enbart utgår från vad t.ex partiledarna uttalade på SR sameradions  partiledarintervjuer  är den röd-gröna alliansen, med S,MP, V och FI mer reformvänliga, t.ex i förhållande till ILO:s konvention 169 än Alliansen mellan M,C och FP. Sverige Demokraterna kommer också att kunna bli vågmästare  i även samerelaterade frågor nästa mandatperiod.

Vi får nu vänta och se.