Archive For 30 oktober 2014

Min Geaidnus vägvisare på villovägare

By |

Den interna uppgörelsen i Min Geaidnu fortsätter I ett pressmeddelande den 24 oktober 2014 från Min Geaidnus styrelse ökade man pressen på vägvisare Ol-Johan  Sikku.  Styrelsen uppmanar Sikku att lämna alla sina uppdrag i Sametinget. Motiven är fortfarande otydliga och upprört  moraliserande.  Detta ledde till att Sikku senare meddelade att han lämnar sin plats i…

Read more »

Budgetpropositionen 2015

By |

Publicerad 23 oktober 2014 Den nya regeringen har nu presenterat sin budgetpropositionen för budgetåret 2015. För Sametingets del finns inga större förändringar föreslagna i budgetpropositionen. En nyhet är att Sametingets förvaltningsanslag föreslås öka med  2 miljoner kr. Däremot är anslaget för främjande av rennäring och samisk kultur  oförändrade. Anslaget för samisk kultur har inte uppräknats…

Read more »

Min Geaidnu

By |

Publicerad 22 oktober 2014 Min Geaidnu har under de senaste mandatperioderna i Sametinget gjorts sig till språkrör för både etik och moral för och bland sametingsledamöterna. Min Geaidnu har i motion efter motion krävt både ändring av sametingsordningen, policy för kränkande särbehandling. etiskt råd mm för att förhållandena mellan politiker i Sametinget ska förbättras. Därför är det med…

Read more »

Ny ansvarig minister för Sametinget

By |

Ny ansvarig minister för Sametinget

Nu är det klart att Kulturdeparetementet med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke kommer att ansvara för kultur- och mediefrågor,  demokratipolitiken,  nationella minoritetsfrågor och mänskliga rättigheter. Kulturdepartementet  kommer också att ansvara för Sametinget. Rennäringsfrågorna och samiska näringsfrågor kommer Näringsdepartementet att ansvara för. Det är fortfarande oklart om de samiska utbildningsfrågorna blir kvar på utbildningsdepartmentet. Den nya departementsstrukturen för same- och…

Read more »

Min Geaidnus vägvisare tvingas avgå

By |

Dramatiskt pressmeddelande Min Geaidnus partistyrelse meddelar i ett pressmeddelande 2014-10-20 att man förklarar förklarar misstroende mot vägvisaren  Ol-Johán Sikku och kräver dennes omedelbara avgång. Läs pressmeddelandet i sin helhet nedan.   ”20141020 Nya Mijá Gäjnno, Mijjen Geajnoe, Min Geaidnu: Pressmeddelande: Mijjen Geajnoes partistyrelse förklarar misstroende mot ordförande Ol-Johán Sikku och kräver dennes omedelbara avgång Styrelsen för…

Read more »

Samisk Pridefestival i Kiruna

By |

Samisk Pridefestival i Kiruna

Den 16 oktober körde den första  samiska hbtq-festivalen,  Sápmi Pride i Kiruna,  Det är hbtq-projektet Queering Sápmi som står bakom initiativet till den samiska motsvarigheten till Stockholm Pride och det samiska ungdomsförbundet Sáminuorra finansierar festivalen. Arrangörerna förväntar att  ca 100 samiska deltagarna från Sverige, Finland, Norge och Ryssland  kommer att delta. I programmet ingår bl.a sexworkshop…

Read more »

Kritiserar Sametingets utbildningspolitik

By |

Samelandspartiets ledamöter Per-Olof Nutti och Åsa Blind kritiserar Sametinget för avsaknad av utbildningspolitik. Detta trots att Sametingets beslutat om ett utbildningspolitisk program för två år sedan. Läs mer på Same TV:s hemsida  

Read more »

Ny regering – ny samepolitik?

By |

Överraskning När socialdemokratiske statsministerns Stefan Löven härom veckan presenterade sin nya regering, betecknades Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister som den största överraskningen. En mindre överraskning, men ändå en överraskning var utnämningen av Sven-Eric Bucht som landsbygdsminister. I egenskap av landsbygdsminister får han sannolikt same- och rennäringsfrågorna på sitt bord, fram till årskiftet då landsbygdsdepartementet…

Read more »

Sveriges nya regering

By |

Publicerat 2014-10-03 Statsministern Stefan Löfvén har nu  avgett den nya regeringens regeringsförklaring.  Från Sámiid riikkabellodats sida saknar vi att vi samer omnämns som erkänt folk och urfolk i regeringsförklaringen. Den nya regeringen består av följande ministrar Statsminister Stefan Löfven Minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete Kristina Persson Justitiedepartementet Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson  …

Read more »

Samiska hälsofrågor i fokus vid Sametingets plenum

By |

Publicerad 2014-10-02 Forskning om vem? Det finns ett stort mörkertal kring hur samer mår. Det menar politikern Marie Persson, Landspartiet svenska samer i kommentar i SR Sameradion. Dessutom menar hon att det forskats för lite om samer utanför renskötseln. I Sameradions inslag berättas om en stor insamling av forskningsdata  som påbörjades i Norge  med stöd…

Read more »