Archive For 02 oktober 2014

Samiska hälsofrågor i fokus vid Sametingets plenum

By |

Publicerad 2014-10-02 Forskning om vem? Det finns ett stort mörkertal kring hur samer mår. Det menar politikern Marie Persson, Landspartiet svenska samer i kommentar i SR Sameradion. Dessutom menar hon att det forskats för lite om samer utanför renskötseln. I Sameradions inslag berättas om en stor insamling av forskningsdata  som påbörjades i Norge  med stöd…

Read more »

Fastställd budget för år 2014 förlängs

By |

Publicerad 2014-10-02 Extra ärendet Efter förslag från Ingrid Inga  att ta upp budgeten för 2015  beslutade plenum att godkänna extra ärendet. Bakgrunden är Sametingets plenum sedan 2001/2002 införde ordning där plenums i oktober fastställer en preliminär budget för kommande år. Skälet till detta är att det inte skall drabba tredje man, t.ex att kulturrådets bidrag…

Read more »