Fastställd budget för år 2014 förlängs

Publicerad 2014-10-02

Extra ärendet

Efter förslag från Ingrid Inga  att ta upp budgeten för 2015  beslutade plenum att godkänna extra ärendet. Bakgrunden är Sametingets plenum sedan 2001/2002 införde ordning där plenums i oktober fastställer en preliminär budget för kommande år. Skälet till detta är att det inte skall drabba tredje man, t.ex att kulturrådets bidrag till organisationer skall utbetalas  början av innevarande budget år.   Statsbudget brukar vanligtvis att presenteras i riksdagen början av oktober månad. Dessutom ligger året Sametings plenum lite tidigare än vanligt.

2014 budget förlängs

Utan någon längre eller hetare debatt beslutade plenum i princip att förlänga 2014 års budget. Sametinget fastställer vid plenum i februari 2015 den slutliga budgeten. Mot bakgrund av att Sametingets styrelse ordförande Håkan Jonsson tidigare kommenterat att styrelsen kan hantera budget även om saken kommer upp på plenum. Formellt har styrelsen enligt gällande regelverk rätt att själv fastställa budget.