Archive For 22 oktober 2014

Min Geaidnu

By |

Publicerad 22 oktober 2014 Min Geaidnu har under de senaste mandatperioderna i Sametinget gjorts sig till språkrör för både etik och moral för och bland sametingsledamöterna. Min Geaidnu har i motion efter motion krävt både ändring av sametingsordningen, policy för kränkande särbehandling. etiskt råd mm för att förhållandena mellan politiker i Sametinget ska förbättras. Därför är det med…

Read more »

Ny ansvarig minister för Sametinget

By |

Ny ansvarig minister för Sametinget

Nu är det klart att Kulturdeparetementet med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke kommer att ansvara för kultur- och mediefrågor,  demokratipolitiken,  nationella minoritetsfrågor och mänskliga rättigheter. Kulturdepartementet  kommer också att ansvara för Sametinget. Rennäringsfrågorna och samiska näringsfrågor kommer Näringsdepartementet att ansvara för. Det är fortfarande oklart om de samiska utbildningsfrågorna blir kvar på utbildningsdepartmentet. Den nya departementsstrukturen för same- och…

Read more »

Min Geaidnus vägvisare tvingas avgå

By |

Dramatiskt pressmeddelande Min Geaidnus partistyrelse meddelar i ett pressmeddelande 2014-10-20 att man förklarar förklarar misstroende mot vägvisaren  Ol-Johán Sikku och kräver dennes omedelbara avgång. Läs pressmeddelandet i sin helhet nedan.   ”20141020 Nya Mijá Gäjnno, Mijjen Geajnoe, Min Geaidnu: Pressmeddelande: Mijjen Geajnoes partistyrelse förklarar misstroende mot ordförande Ol-Johán Sikku och kräver dennes omedelbara avgång Styrelsen för…

Read more »