Archive For 23 oktober 2014

Budgetpropositionen 2015

By |

Publicerad 23 oktober 2014 Den nya regeringen har nu presenterat sin budgetpropositionen för budgetåret 2015. För Sametingets del finns inga större förändringar föreslagna i budgetpropositionen. En nyhet är att Sametingets förvaltningsanslag föreslås öka med  2 miljoner kr. Däremot är anslaget för främjande av rennäring och samisk kultur  oförändrade. Anslaget för samisk kultur har inte uppräknats…

Read more »