Archive For 28 november 2014

Sverige med ”Svarte Petter” i handen

By |

Ett genombrott Frågan om Finland skall ta steget och ratificera  ILO konventionen 169 om urfolks rättigheter avgjordes torsdagen den 26 november 2014 då Finlands regeringen beslutade föreslå  till Finlands riksdag att konventionen undertecknas. Finlands riksdag förväntas ta ett beslut i början av december månad 2014.  Huruvida den finska regering skulle ta steget har inte varit…

Read more »