Regering Löven föll – Sametinget forlorade 2 miljoner kronor

Sverigedemokraterna fällde regeringen

Inte helt oväntat föll den svenska regeringen med statsminister Stefan Löven i spetsen  onsdagen den 3 december när regeringen budgetförslag röstade ned genom att Sverigedemokraterna (SD)stödde den borgerliga allians motförslag till budget. Efter nederlaget meddelande Satsminister Löven tillsammns med Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin att rgeriegingen avser att utlysa nyval den 22 mars 2015.  Under pressträffen då detta meddelades underströk Stefan Löfven att ansvaret och skulden för de politiska kaos som uppstått  ligger hos  Alliansledarna. Han menade vidare att Alliansens  politiks att tillåta  SD diktera villkoren för svensk politik saknar motstycke i svensk politisk historia. Senare under dagen stod det också klart att regeringen inte avsåg att rädda sig budget genom att återförvisa den till finansutskottet,  vilket tyder på man var beredda ta  strid som för sin budget, ändå   in i ”kaklet”, för  att använda sporttermer

2 miljoner mindre

Regeringen kommer tillvidare att får administrera den borgerliga Alliansen budget, vilket bl.a innebär att Sametinget anslaget kommer att minskas med 2 miljoner kronor. Nu hann ju Sametinget bara att få se dessa 2 miljoner på pappret,  men det kommer nog att svida i de   pågående budgetarbete för Sametinget.

Samepolitiken

Av antydningarna  till nya initiativ i Samepolitiken som regeringen Löven presenterat blev bara till sand.  Status que har åter inträtt. Utgången  av valet den 22 mars 2015 är nog lika  oklart som  den framtida svenska samepolitiken. Sammanfattningsvis kan man lite skadeglatt konstatera att den politiska situationen  och stämningen i Sveriges riksdag  nu är till och med värre än i Sametinget.