Svenskar är samer! Del 1,

All publicitet är bra publicitet

Än en gång har Sverige Demokraterna (SD)  kidnappat hela det offentliga samtalat i Sverige. Efter att riksdagens vice talmannen Björn Söder, SD  i en längre intervjuv  i Dagens Nyheter bl.a uttalat sin om att den samiska och judiska nation skiljer sig från svenskheten blev det en mental härdsmälta i det offentliga samtalet. Denna gång med beläget bistånd från samiska sida till att börja med.  I resonemang om svenskhet kom Söder  att även blanda in samer och judar, senare även de andra officiellt erkända nationella minoriteterna.  I  efterhand kan man konstatera att det Söder egentligen  uttalade om samerna inte var så märkvärdigt,  men det kontroversiella var att det var den näst högst uppsatta  Sverige Demokraten  som  tog till orda och sammanhanget var partiets  käpphäst, nämligen ”massinvandringen” till Sverige och svenskheten bevarande.  SD ihålliga tjat om massinvandringens problem var ju inget nytt, men att han tog friheten att blanda  i samerna och judarna, två låt oss säga kontroversiella ”nationer” in i debatten fick det hela att gå i spinn.  Att det officiella Sverige har ett slags historiskt grundat  trauma i förhållande till bl.a samerna och judarna gjorde också sitt när man tar del av  reaktionerna i media och det offentliga samtalet efter Björn Söders  utspel. Reaktionerna från samisk sida uppvisar också delar av det trauma som det samiska samhället har i förhållande till det svenska ”storsamhället”.

fortsättning följer..