Samer är svenskar ! Del 3,

Fruktansvärda människosyn

Efter att Björn Söders uttalande blivit känt uttalade sig två kända samepolitiker i media  den 15 december. Sametingets styrelse ordförande Håkan Jonsson upprördes över att Söder menade att samerna inte var svenskar.  Sametingsledamoten Lars-Jonas Johansson (LPSS), som också är ledamot i Sametingets styrelse, känd för sina dramatiska  utspel menade att  Björn Söders  uttalanden avslöjade en fruktansvärd människosyn som  hade   stora likheter med nazisterna.

Samer är inte svenskar

Den 16 december 2014 uttalar sig Mattias Åhrén, folkrättsjurist  vid Tromsö Universitet i en intervjuv i SR-Sameradion och där han fastslår  att ”Samer är inte svenskar”.   I sak har Björn Söder rätt  sak menar Åhrén och framhåller att han  nästan mer bekymrad när alla andra partier från höger till vänster tar debatten och säger att samer är svenskar – för det är vi inte. Det är därför vi har ett Sameting, rätt till att ha undervisning och utbildning på samiska och det är därför vi har särskilda rättigheter till landområden och naturresurser enligt gällande folkrätt, säger Mattias Åhrén i SR-Sameradions intervjuv. Att argumentera att samer är svenskar är i grund och botten farligare eftersom detta kan leda  till assimilering och i slutändan till att den samiska kulturen försvinner, menar Åhrén.

Åhrén farhågor att hans och den gällande folkrättens syn på saken inte ”sjunkit in” i det offentliga samtalet, besannades till en del när man tog del av kommentarerna i bl.a  social media där många ställde sig frågande  Åhrén synpunkter

Johanssons återkommer

Lars-Jonas Johansson återkommer den 16 december i en längre artikel i SvT-Opinion hem-sida där han utvecklar och nyansierar sina uttalanden dagen före.   Johansson medger att Björn Söder har rätt i en sak, nämligen den att han är same, men betonar att han dessutom är  svensk medborgare och har därmed samma medborgerliga rättigheter som vilken SD-topp som helst. I Björn Söders  ögon är nog samer, tornedalsfinnar, romer, judar, kurder och araber bara till besvär fortsätter Johnsson. Han avslutar sin artikel med förhoppningen att han som same,  slipper få en SD minister som ansvarig för samiska frågor, men Söder vill nog helst lägga ner Sametinget. Skulle så bli fallet, då vore förnedringen total, inte bara för mig, utan också för Sverige avslutar Johnsson.

Lappdjälvar är vi allihopa

I likhet Lars-Jonas Johasson återkommer Mattis Åhrén den 19 december i SvT-Opinions hem-sida  med en artikel, där han försöker klarlägga mekanismerna bakom det svenska offentliga samtalets självpåtagna tolkningsföreträde om vad som är det ”samiska”. Björn Söder har av det politiska etablisemanget, det svenska såväl som det samiska, allmänt kritiserats för att ta sig rätten att definiera vem som är svensk, framhåller Åhrén.  Söders kritiker har i stor utsträckning kontrat med att samer visst är svenskar, till synes utan att reflektera över att de därmed gör sig skyldiga till samma brott de attackerar Söder för, det vill säga att ta sig friheten att bestämma vem som är svensk, hävdar Åhrén.

En grundläggande byggsten i urfolksrätten är rätten att på såväl individuell som kollektiv nivå bevara sin kulturella särart, det vill säga rätten att vara olik”, fortsätter Mattias Åhrén.  Åhrén betonar att de  naturligtvis riktigt som Lars-Jonas Johansson skriver att samer har samma medborgerliga rättigheter som andra i Sverige, men från ett samiskt perspektiv är de rättigheter som tillkommer oss just i egenskap av att vara samer, i egenskap av urfolk, minst lika viktiga. Åhrén understryker att  alla har  en skyldighet att stå upp för alla människor i Sveriges lika värde, men det får inte ske på sätt så att man förnekar att det finns ett distinkt samiskt folk – en distinkt samisk nation – i Sverige. Förhoppningsvis fortsätter Lars-Jonas Johansson och andra samepolitiker att ta striden med SD, men också med de argument som anförts mot Björn Söders uttalanden

I ett rättighetsperspektiv är det bättre att bli kallad lappdjävel än svensk avslutar Mattias Åhren sin artikel.

”..så är man svensk.”

I Dagens Nyheter den 17 december finns en intervju med Mattias Åhrén rörande hans  kommentar till  Björn Söders  uttalande om  den ”samiska nation”.  Håkan Jonsson, Sametingets styrelseordförande   får också tillfälle att kommentera Åhrén synpunkter  och han menar  att Mattias Åhréns uttalande är både okunnigt och trångsynt. Samtidigt, tämligen motsägelsefull tillägger han i DN intervju att: ” Vi samer är enligt grundlagen ett folk, men bor man som same i Sverige och har svenskt medborgarskap så är man svensk.” Förre hockeyspelaren Börje Salming är inne på samma spår. Han definierar sig både som same och svensk och tillägger att:” Man kan inte säga att jag inte är svensk, i så fall skulle jag ha spelat med samerna och borde lämna tillbaka VM-medaljerna.”

Uttalandena från Håkan Jonsson och Börje Salming tyder på att de Åhrén anför som gällande folkrätt inte ”sjunkit” in det allmänna medvetandet. Det mest anmärkningsvärda och motsägelsefulla är de uttalande som Sametingets styrelseordförande Håkan Jonssons levererar, där han trots att samerna är ett ”folk” enligt  Sveriges grundlag,  menar  han att vi på grund av att vi bor i Sverige och har svenskt medborgarskap, ”så är man svensk”.  Vad han menar med att vara ”svensk”  som same förtydligar han inte.   Mot bakgrund av hans avfärdande av Åhréns synpunkter som okunniga och trångsynta så kan man fråga sig hur man  skall beteckna hans märkliga utsaga.  Det verkar nästat var så Björn Söder och Håkan Jonsson är samma anda barn – det  blir bara missförstånd.

 De-koloniserng

Det offentliga samtalet som uppstått efter Björn Söders uttalande i Dagens Nyheter, där även samiska företrädare  som Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson  deltagit visar tydligt att den koloniala tankevärlden fortfarande dikterar resonemangen genom  problematiserandet av samernas  eventuella svenskhet i anda av paternalism. Problemet är nog att många som kritiserar Söders uttalande,  själva är  ängsliga  att se ”Björn Söder”i spegel när man rakar sig eller lägger sin make-up på morgonen.