Sveriges regering avlyser extra valet den 22 mars 2015,

SD fällde regeringens budget

Sveriges statsminister Stefan Löven och de Grönas utbildningsminister Gustav Fridolin  meddelade efter att Sverigedemokraterna (SD)fällt regeringens budget och i stället stödde en borgerliga Alliansens budget att regeringen  kommer att utlysa extra val den 29 december 2014 och vilket kommer att äga rum den 22 mars 2015. Sedan  utbröts ett slag politiskt kaos och alla strålkastare riktades mot SD , vilket partiet också utnyttjade. De senaste utspelet rörde bl.a. om frågan om samerna är svenskar eller är en  egen ”samisk nation”.  Sedan Sveriges regering meddelat av man avsåg att utlysa  extra valet och opinionsundersökningarna senare visade att stödet till Socialdemokraterna och SD ökat, medan stödet till den borgerliga Alliansen minskat.  Samtidigt som statsminister Löven offentligen inbjöd den borgerliga Alliansen till samtal om gränsöverskridande överenskommelse för att göra Sverige regeringsdugligt och minimera SD inflytande. Händelseutvecklingen föranledde också att Moderaterna var tvungna att tidigarelägga valet av ny partiledare  efter Reinfeldts  avgång.

Extra valet avlyst

Vid en presskonferans utlyst av regeringen och den borgerligare Alliansen på förmiddagen den 27 december som bl.a. sändes direkt av SR:s Dagens Eko meddelade Sveriges statsminister tillsammans med partiledarna i Alliansen  att regeringen och Alliansen ingått en överenskommelse kallad ”December överenskommelsen”. Samtidigt meddelade statsminister Löven att regeringen pga av överenskommelsen inte kommer att utlysa de utannonserade extravalet den 22 mars 2015.

Decemberöverenskommelsen

Vi presskonferensen informerade Statsminister Löven att regeringen och den borgerliga Alliansen, veckan före julhelgen inlett förhandlingar för att undvika extravalet. Diskussionerna  rörde framför allt om formfrågor, hur höstens budgetkaos ska undvikas i framtiden. Dagarna före julhelgen fördes diskussionerna upp på partiledarnivå, vilket ledde till  den så kallade decemberöverenskommelsen.

Överenskommelsen innebär att alliansen kommer att lägga ner rösterna i budgetomröstningen till våren. De sex partierna är också överens om att den statsministerkandidat som samlar stöd som är större än en annan tänkbar partikoalition ska släppas fram.

Beträffande budgetprocessen  är partierna överens om att utbrytningar ur budgeten inte ska tillåtas i fortsättningen. Det har varit ett krav från allianspartiernas sida, efter att den dåvarande oppositionen bröt ut en sänkning av den statliga inkomstskatten hösten 2013.

Vid presskonferensen  berömde statsministern och Moderaternas partiledare  varandra och beskrev samtalen som konstruktiva.De sex partierna pekar också ut tre områden som lämpar sig för blocköverskridande samarbeten. Det handlar om försvaret, energifrågan och pensionerna.

Ett nytt samepolitiskt läge

Vad betyder ”decemberöverenskommelsen” för samisk vidkommande. Rent konkret betyder den sannolikt att Sametinget kommer att få ytterliga två miljoner i anslag efter det att vårbudgeten antas våren 2015 och tidningen Sáminuorrat får behålla sitt tidskriftsstöd även under 2015. På lång sikt kan det också innebära att det ”samepolitiska” dödläget  i riksdagen hävas. Om läget skall förändras beror mycket på om  regeringspartierna de Gröna och Socialdemokraterna kan enas intärnt om hur man skall bryta den samepolitiska dödläget med ett nytt samepolitiskt initiativ som man han börja förankra hos den borgerliga alliansen i Sveriges riksdag. I regerings eventuella nya samepolitiska initiativ bör en ratifikation av ILO:s konventionen 169 ingå som sannolikt blir svår att svälja framförallt för Kristdemokraterna och Centerpartiet.

Den svaga länken

Den svaga länken i processen för att skapa ett nytt  samepolitiskt  scenario   är Sametinget med styrelseordförande Håkan Jonsson i spetsen.  Sedan Håkan Jonsson tillträdde i augusti 2013 har initiativen lyst med sin frånvaro och de få besluts i sakfrågor som Sametinget plenum har tagit har i stort sett beretts av den föregående styrelsen i Sametinget ledd av Per Mikael Utsi. Till de  diskussion som den förre ansvarige ministers för samefrågor Eskil Erlandsson inbjöd till vid Sametinget öppnade efter valet 2013 föll platt till marken, beroende på att Håkan Jonsson dels ensamt  ville förhandla med regeringen och uteslöt därför oppositionen från samtalet, dels för inte var beredd att komma överens med oppositionen om vilka sakfrågor som skulle diskuteras med regeringen.

Läget är sålunda sådant att vi inte vet vad styrelsenmajoriteten i Sametinget under ledning styrelseordförande Håkan Jonnson egentligen vill och hur man avser att agera i förhållande till den nya svenska regeringen och vad värre är att det är absolut oförutsägbar  om  vilka sakfrågor han tillsammans med LPSS, Min Geaindu mfl avser att lyfta fram.

Dödläge

De politiska dödläge under de 8 åren som regeringen Reinfeldt I och II styrde berodde till stor del på att Sametinget inte kunde ta  sig samman och  bryta dödläget. Ett dödläge som regeringen Reinfeldt försöket bryta genom att invitera Sametinget till det ovan nämnda samtal hösten 2013 då Håkan Jonsson tillträdde som styrelseordförande. Samtalen kom inte riktigt igång pga hur framförallt styrelseordförande  Håkan Jonsson agerade och  dödläget fortsatte därför tills regeringen Reinfeldt avgick hösten 2014 efter valnederlaget.  Den nya regeringen under ledningen av Stefan Löven har indikerat att man vill bryta dödläget , men frågan är om Sametinget har sådan habil ledning så att man åtminstone kan bistå  den svenska regeringen med detta? Den första indikationen vad Sametinget ledningen avser att göra bör förhoppningsvis bli klarlagt  vid nästa plenum i Sundsvall den 17-19 februari 2015