Illoláš Ođđa Jakhi 2015 – Gott Nytt År 2015

Publicerat 2014-12-31

På årets sista dag vill vi från Sámiid Riikkabellodat (SáR) summera det gångna året.

Under supervallåret 2014 som inträffar vart tjugonde år har val till Europaparlamentet och allmänna val till kommuner, landsting och riksdagen genomförts inom loppet av fyra månader .

Resultatet av de allmänna valen – framförallt till Sveriges Riksdag förskräcker. Sverigedemokraterna är efter de allmänna valen 2014 det tredje största partiet i Riksdagen. Att ett uttalat rasistiskt parti nära nog fördubblar sina mandat i Riksdagen har inneburit ett uppvaknande för många väljare – nämligen den att vår demokrati  aldrig får tas för given – den måste erövras och återerövras varje dag och av varje generation. Om vi inte gör det kan vi plötsligt vakna upp i ett samhälle utan demokrati och mänskliga rättigheter.

För samisk del har Sverigedemokraternas uttalanden om bl a samer och att samer inte är svenskar skapat en debatt om just de samiska frågorna. Vare sig kritik från EU eller från FN om Sveriges hantering av samer har inneburit att de samepolitiska frågorna hamnat på riksdagens eller regeringens agenda under åtta år som Reinfeldt varit statsminister. Men inget riksdagsparti kan idag heller vara okunnig om den frånvarande samepolitiken i Sverige riksdag och i regeringen.

Efter mötet med den nya sameministern Alice Bah-Kunhke under hösten har ett litet ljus tänts att de samepolitiska frågorna återigen hamnar på regeringens och riksdagens agenda under den kommande mandatparioden. Sameministern kunde till och med uttala att hon avser skapa förutsättningar att komma med förslag till en samepolitik värt namnet.

Ja hur är det med det parlamentariska läget i Sametinget då så här halvvägs in på mandatperioden?

Sametinget är – likt riksdagen – ett folkvalt organ vars makt utgår från det samiska folket. Sett så här långt har Jakt- och fiskesamernas politiska allians med partiet Albmut, Landspartiet svenska samer, partiet Samerna och Min Geaidnu inte lyckats komma med ett enda förslag om utformningen av en moderna framtida samepolitik trots Håkan Jonssons självsäkra uttalande i början av mandatperioden. Håkan Jonsson och Min Geidnus uttalade dessutom att nu skall Jakt- och fiskesamerna med sin allians skapa lugn i Sametinget efter en period med politisk turbulens. Man kan ju fråga sig om lugnet i Sametinget utgörs av frånvaro av samepolitiska initiativ? Eller består det skimära politiska lugnet av bristande politiska ledarskap hos Håkan Jonsson?

Det är otvetydigt att det parlamentariska situationen i Sametinget nu närmar sig alltmer ett läge där Jakt- och fiskesamernas Håkan Jonsson måste träda ut ur skuggorna och bekänna färg inom ett stort antal samepolitiska områden. Eller är det så att det allt överskuggande frågan för Håkan Jonsson och hans politiska allians är att sänka rennäringen, samebyarna och samebyarnas självbestämmande utifrån samma modell och arbetssätt som Sverigedemokraterna försökt i Riksdagen?

Framtiden får utvisa vad det samiska samhället har att vänta sig.

Illoláš Ođđa jahki buohkaide

 

Ingrid Inga

Ordförande Sámiid Riikkabellodat