Partiträff i Lycksele 30-31 januari 2015

Publicerad 2015-01-02

Nu är det dags för årets partiträff för Sámiid Riikkabellodats förtroendevalda, medlemmar och sympatisörer.

Det är viktigt att vi har en levande intern debatt och diskussion inom Sámiid Riikkabellodat/Samelandspartiet. Lika viktigt är det att dela med sig information om aktuella frågor, partiets framtidsfrågor, politiska sakfrågor i Sametinget till våra förtroendevalda och våra väljare. Att dessutom få möjlighet att träffas under trivsamma former för att samtala med varandra är viktigt för det fortsatta partiarbetet under det nya året.

Ni inbjuds därför till vår partiträff med början fredagen den 30 januari 2015 kl 12.00 med lunch och avslutas lördagen den 31 januari 2015 efter lunch. Vi bor i stugor och konfererar och äter på Ansia camping i Lycksele.

Vi inleder partiträffen med utbildning.

Bokning av boende och mat på Ansia sker via en s k konferensbokning det vill säga SáR betalar för det antal personer som vi uppgett kommer att delta. Det är därför bra om du anmäler om du kommer att delta på partiträffen senast den 9 januari 2015 till Åsa Blind på telefon 072- 202 77 03 eller till undertecknad på telefon 070 – 55 42 999.

Samåkning är en förutsättning för alla som avser komma till partiträffen i Lycksele. För de som kör med egen bil utgår milersättning med 18,50 kr/mil. Ta kontakt med Åsa Blind på telefon 072- 202 77 03 för samordning av resor till Lycksele.

Styrelsen hälsar SáRs medlemmar, sympatisörer, förtroendevalda ledamöter och ersättare i Sametinget varmt välkomna till en trevlig och en givande partiträff i Lycksele

Styrelsen genom 

 

Ingrid Inga
Ordförande
070 – 55 42 999