Full storm i SAMS

Bild: SAMS styrelse, från vänster Birgitta Andersson,  Gunnel Heligfjell, Börje Allas, Hanna Sofi Utsi och Monica Harr-Sandström

 

I sista minuten

Strax innan timglaset för det gamla året höll på att rinna ut så  höll Sameskolstyrelsen (SAMS) ett telefonmöte den 29 december 2014 för att fatta ett beslut om 1vem som skulle utses till rektor för Sameskolan i Jokkmokk.  När beslutet på telefonmötet skulle fattas blev en ledamoten Hanna Sofi Utsi (Min Geaidnu) inte uppringd. Till saken hör SAMS delegerat rätta att besluta i ärendet  till en rekryteringsgrupp bestående av både politiker och tjänstemän. Rekryteringsgruppen kom överens om vem som skulle anställas, men av någon anledning, oklar vilken beslutade styrelseordföranden Börje Allas att tjänstetillsättningen skulle besutas av SAMS, därav styrelsemötet per telefon.

En kupp?

Enligt vad som framgår av media rapporteringen  körde styrelseordföranden fram en annan kandidat till tjänsten än den som rekryteringsgruppen hade föreslagit och fick majoritets för sitt förslag.  Monica Harr Sandström(Skogssamerna) och Gunnel Heligfjell (Samerna) reserverade sig mot beslutet och framhöll  i sin reservation att ordförande Allas flera gånger under mötet gjordes uppmärksam på att en ledamot  var uppringd och ville komma in i mötet, vilket dock ignorerades av styrelseordförande. Reservanterna framhåll också SAMS brutit mot sitt eget beslut att låta rekryteringsgruppen utse rektor.

Misstroendeförklaring 

Konflikten rörande omständigheterna kring  beslutet om rektors tillsättningen på SAMS styrelsemötet ledde till att  Monica Harr Sandström, Gunnel Heligfjell och Hanna Sofie Utsi lämnade in en misstroendeförklaring mot Börje Allas, där de begär att Sametinget ska entlediga  honom från uppdraget.

I en kommentar till SR Sameradion säger Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson misstroende förklaringen är en nullite, men menar att det självklart inte är bra att majoriteten i en styrelse inte har förtroende för sin ordförande. Håkan Jonsson framhåller dock  att han som partiordförande har fullt förtroende för sameskolstyrelsens ordförande Börje Allas, men som  Sametingets styrelseordförande vill han inte kommentera saken , men han hoppas att den löser sig.

Överraskningen

När Sametinget skulle välja ordförande utsåg lite överraskande Börje Allas till styrelseordförande i SAMS. Vid omröstningen slog han ut Monica Harr Sandström med minsta möjliga marginal. Allas har en lång bakgrund i Sametinget, inledningsvis som ledamot  och partiledare för det numera avsomnade Partiet Samisk Solidaritet.  Han gick sedermera över till partiet Samerna. Han tillhörde det mer vältaliga i Sametinget under många år och hade en förkärlek att spetsa till sin uttalanden, framförallt mot företeelser och personer han inte delade åsikter med.

Fortsättning lär nog följa om Monica Harr Samdström mfl. fullföljer frågan om misstroendeförklaring och att det blir ett ärende för Sametinget plenum.