”Statskupp” i SAMS

Turerna kring rektorstillsättningen blir allt mer skruvade

Enligt uppgifter i SR Sameradion har delar av styrelse i SAMS vid ett extra och hastigt inkallat möte utsett en ny rektor och att anställningskontraktet redan är skrivet. Det märkliga är att SAMS styrelseordförande Börje Allas varken inkallat till möte eller själv deltagit

Se vidare SR Sameradion rapportering:

.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6065809