Kjejsarens nya kläder

Kjejsarens nya kläder

 

OBS! Bilden är ett montage.

Illustration: PAUL WALLANDER/Aftonbladet 2012-04-14

 

Publicerad 2015-01-22

 

Europarådet kritiserar Sverige

.
Europarådet riktar åter igen hård kritik  mot Sverige  i sin granskning av hur man tillämpar Europarådets minoritetsspråks konvention. Det gäller framförallt   utbildningssituationen för landets nationella minoriteter som romer och sverigefinländare.  Europarådets expertkommitté menar att snabba  åtgärder behövs för att rädda minoritetsspråken i Sverige.

FN granskar svensk samepolitik

I nästa vecka kommer FN:s råd för mänskliga rättigheter (FN)  att granska svensk samepolitik inom ramen gransknings programmet för mänskliga rättigheter (MR), kallat ”Universal Periodic  Report”,  Det andre gången Sverige granskas inom ramen   för UPR processen.  I den officiella svensk  UPR-rapporten till FN ges en ljus bild av situationen MR-situation, medan Svenska FN-förbundet, Civil Right Defenders och Sametinget ger en mycket dystrare bild av situationen.

Rekommendationer

Beträffande sameras situation framhåller Sveriges regering speciellt  de ökade möjligheterna att använda samiska språket och att  som samerna erkänts som ett folk i den nyligen reviderade grundlagen. Sametinget mfl framhåller därimot  i sin rapportering att den  accelererande exploateringen av de traditionella samiska marker utgör ett stort mot samernas möjligheter att fortleva som distinkt folk. Sametinget mfl  rekommenderar i detta sammanhang att  ILO-konventionen 169  ratificeras  och att  all industriverksamhet i det samiska området  stoppas tills  konventionen antagits och lagstiftningen  anpassats därefter.

Kejsarens nya kläder

Sedan 1970-talet då Sveriges började rapportera hur man tillämpar regelverket i FN:s och Europarådets olika MR-konventioner får samma känsla som när man läser HC Anderssens saga om ”Kejsarens nya kläder”.  Likt Kejsaren i sagan ser inte det officiella Sverige all sin nakenhet i förhållande i de samiska folket.

Bra tajming 

Hur den  kritik som Europarådet och FN:s UPR process riktar mot bl.a nakenheten i Svensk samepolitik kommer att landa återstå att se. Efter de svenska riksdagsvalet hösten 2014 har vi fått en ny ”Kejsare”.  Kejsaren eller rättare sagt den nya svenska regering under ledning av statsminister Stefan Löven verkar ha insett att man står där med bar  rumpa, när man läser regeringsförklaringen. I regeringsförklaringen anges att man avser se över de nationellt minoriteternas situation.