Archive For 28 januari 2015

Samlad, genomtänkt och uthållig urfolkspolitik?

By |

Publicerat 2015-01-28 Särskilda utredaren Hans Ytterberg har på regeringens uppdrag utvärderat den nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter 2006-2009. Betänkandet ”Samlat, genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006-2009”SOU 2011:29 överlämnades till regeringen i mars 2011. I betänkandet rekommenderar utredaren följande: 6.3.4 En nationell institution för mänskliga rättigheter bör inrättas i…

Read more »