Archive For 21 februari 2015

Offentlighetens pris

By |

Offentlighetens pris

Bild:  Carola jämte huvudbonad publicerad i Expressen   Publicerad 2015-02-21   Andersson och Johansson  En viss  fiktiv Johan Andersson har skapat en het debatt efter att han lagt ut en ”intervju”  på Youtub med Lars-Jonas Johansson, partiledare för Landsförbundet Svenska Samer utan att ange att han bandade telefonsamtalet. Johan Andersson i fråga påstår sig arbeta…

Read more »

Utrensningen av Olov J. Sikku avslutad

By |

Publicerad 2015-02-19   Intern maktkamp? Partiet Min Geaidnus har det senaste månanderna våndats med problematiken kring den förre vägvisaren Olov J Sikku felsteg  och hur denne kastats ut från partiet. Bakgrunden till varför Min Geaidnu valde att avsätta Olov J. Sikku är fortfarande höljt i ett dunkel. Detta har medfört att det spekulerats kring en…

Read more »

Extra ärende på Sametingets plenum 17-19 februari 2015

By |

Publicerat 2015-02-19 Sametingets plenum beslutade i enligt med Sámiid Riikkabellodats m fl yrkande om utökade medel för utfodring av renar vintern 2014/2015. Beteskris vinter 2014/2015 Sametinget får lämna katastrofskadeersättning enligt 35 a § rennäringsförordningen. Utbetalning får göras med högst 50 procent av verifierade foderkostnader eller, efter beslut av Sametinget, med ett av tinget angivet schablonbelopp…

Read more »

Sametingets plenum 17-19 februari 2015 i Sundsvall

By |

Publicerat 18 februari 2015 § 8 Sametingets budget Så har då Sametingets plenum beslutat anta styrelsens förslag till budget för 2015. Plenum  beslutade också att Sametinget ska –  om det finns ekonomiska förutsättningar –  genomföra politikerutbildning samt att ev utöka budgeten för presidiet och att plenum får information om budgetläget vid plenumsmötena. Debatten  om budgeten kom…

Read more »

Ett plenum i handlingsförlamningens tecken

By |

Publicerad 2015-02-18   Handlingsförlamning Sametinget plenum som inleddes i Sundsvall i veckan verkar präglas av en eskalerande handlingsförlamning där diskussionernas  rundgång är uppenbar. Den är framförallt tydligast när man debatterar om samiska rätt till land,  vatten, medlemskap i samebyar och regelverket i gällande rennäringslag, trots att Sametingets politiska församling aldrig varit så enig i det…

Read more »

Sametingets plenum 17-19 februari 2015 i Sundsvall

By |

Publicerad 18 februari 2015 § 5 Sametingets framtida samepolitik Styrelsens beredning och förslag till arbetet med Sametingets framtida samepolitik väckte viss förvåning. Sámiid Riikkabellodats ledamot la – förvånande nog –  fram ett motförslag till styrelsens förslag. Anledningen till denna manöver torde vara att styrelseordförandens förslag till ärendetext inte överensstämde med den ärendetext som styrelsen kommit överens om…

Read more »

Sametingets plenum 17-19 februari 2015 i Sundsvall

By |

Publicerat 2015-02-17 Så har då Sametingets första plenum för år 2015 i Sundsvall startat. Vid första anblicken är ärendelistan för plenumsmötet kort och utan kontroversiella ärende. Men redan under punkten ev extra ärenden exploderade ärendemängden. Inte mindre än 4 extra ärenden anmäldes varav två av extra ärendena handöade om återkallande av förtroendeuppdrag för ledamöter inom…

Read more »

Inför Sametingets plenum i Sundsvall

By |

Publicerad 2015-02-11   Sametinget plenum  i Sundsvall står nu inför dörren. På Sametingets hemsida finns mer information om plenumsförhandlingarna, jämte relevanta handlingar. _________________________________________________   Plenum Sametingets folkvalda organ håller plenum tre gånger per år. Aktuella handlingar finns för nedladdning i högerspalten cirka en vecka innan. Kommande plenum 2015: v. 8 17-19 februari i Sundsvall v….

Read more »

Artikel i Washington Post

By |

Off the Grid Washington Post publicerar varje vecka en presentation av fotograf som dokumenterar levnadssätt bortom den moderna civilisationens stress och kaos. Man söker berättelser från avlägsna hörn i världen Den 10 februari 2015 presenteras fotografen Elisa Ferraris bilder från Sápmi. Off the Grid: Preserving the tradition of reindeer herding in Scandinavia’s Sami culture. http://www.washingtonpost.com/news/in-sight/wp/2015/02/10/off-the-grid-preserving-the-tradition-of-reindeer-herding-in-scandinavias-sami-culture/…

Read more »

Samedemokraterna – ett ”viralt” politiskt parti

By |

Publicerad 2015-02-09     En lyckad lansering av ett parti Sällan har väl  ett samiskt politiskt parti fått så mycket uppmärksamhet och dessutom skapat en stor förvirring på alla kanter. En insändare  med en diffus avsändare som blev publicerad på den samiska nationaldagen den 6 februari om svensk invandring satte bollen i rullning. Samtidigt lanserade…

Read more »