Kors i taket !

Kors i taket !
Bild: Göran Hägglund tillträder som ny partiledare i KD och gratuleras av partiets grundare Alf Svensson, april 1994

Publicerad 2015-02-02

 

Överraskande avgång

Svenska   partiledare och som meddelar sin avgång är som spön i backen (det är kanske snö just nu) i dessa yttersta dagar. Nu senast meddelande Kristdemokraternas (KD)  partiledare Göran Hägglund att  kastar  han in handduken vid partikongress under vårkanten. Mot bakgrund att han dels  suttit som partiledare i 11 år, dels att valet hösten  2014 inte gick så lysande är det i sig inte så märkligt.

Den ”breda vägen” beträds

Under den förre partiledaren och grundaren av KD, Alf Svensson tid stod  KD för  en framåt riktad  och positiv samepolitiskt hållning.  Den inom KD riksdagsgrupp  som kom att personifiera detta mest var  Ulf Björklund  från Dalarna. Han var bl.a. ordförande i jordbruksutskottet en tid under Göran Persson andra mandat period som statsminister. I mitten av 1990-talet arbetade KD med samepolitiskt program, med det sköts i sak av KD:s Norrlandsbänk.   Till saken hör att KD rönte vissa valframgångar under 1990-talet som innebar att Erling Wälivaara från Gällivare och Gunilla  Tjernberg från Sorsele kom in riksdagen. Tjernberg var bl.a sakkunnig i Rennäringspolitiska kommittén som överlämnade sitt betänkande(SOU 2001:101) till regeringen 2001. Hon tillhörde gruppen som motsatte sig reformer av samebyn och speciellt då kopplat  rättighetsfrågor. Erling Wälivaara blev väl mest känd då han i en frågestånd i riksdagen i början av 2000-talet befarade att det skulle bli inbördeskrig i Norrland om ILO konventionen 169 ratificerades. Sedan Ulf Björklund försvann från riksdagen kom  den syn som Tjernberg och Wälivaara representerar att helt dominera i KD.

Ursäkten

Det kanske märkligaste tilltaget som en KD politiker gjort är förre hälsominister Maria Larsson,  i ministären Reinfeldt, då hon i svarsskrivelse till Samenas Riksförbund 2013 ang. samiska hälsofrågor hävdade  att samerna inte är de enda urfolket i Sverige. I den diskussion som detta föranledde uttalade Larsson att detta var KD:s syn och inte regeringen hållning.   Senare bad hon också ursäkt för tilltaget, vilket både var anmärkningsvärt och dessutom mycket hedrande för henne såväl som minister och person.

Vem tar över?

Spekulationerna om vem som ta över efter Göran Hägglund är redan i gång.  En möjlig kandidat är Maria Larsson,  förste vice partiordförande, men de flesta bedömare menar att hon är ute ur leken. En stark kandidat är Emma Henriksson, gruppledare i riksdagen. Det spekuleras också om  Acko Ankarberg Johansson, respekterad  partisekreterare  i KD har några partiledarambitioner. Andra som utpekats som starka kandidater till partiledarposten är  Ebba Busch, kommunalråd Uppsala och EU-parlamentarikern  Lars Adaktusson.  I KD har funnits och finns spänningar mellan de som brukar  kallas de allmän borgerliga och de värdekonservativa. Sett från samiska verkar de  värdekonservativa i  KD vanligtvis hysa större sympati för samer i allmänhet än de allmän borgerliga.

 Ny omsvängning?
 .
Huruvida KD efter Göran Hägglund avgång kommer att återgå till den samepolitiska hållning  som partiets grundare Alf Svensson stod för återstår att se. Det man kan hoppas på är att de mer värdekonservativa får ett större utrymma i partiet, vilket skulle kunna innebära en mer öppen och reformvänlig linje i förhållande de samiska frågeställningarna.  Vid valet 2014 backade KD, vilket innebar dels att KD miste sin plats i riksdagens Norrlandsbänk, dels att KD vice ordförande Maria Larsson inte blev invald i riksdagen. Vad KD frånvaro i riksdagens Norrlandsbänk och Maria Larssons exit i riksdagen innebär i detta sammanhang återstår att se.