Sameministerns möte med Sametinget

 

 

Publicerad 8 februari 2015

Jokkmokks marknad 

Jokkmokks marknad lockar många besökare till Jokkmokk. Det mest påfallande för oss samer är möjligheten att träffa släkt och vänner från hela Sápmi under några intensiva dagar.

Ingen har väl heller kunnat undgå att notera att same-, kultur- och demokratiministern Alice Bah-Kunhke också valt att tillbringa hela tre dagar i Jokkmokk. Enligt ministern är ett av hennes  intryck från alla möten under besöket i Jokkmokk  den skam hon känner för hur  Sverige historiskt behandlat samerna.

Möte med Sametinget

Sameministern hann också träffa delar av Sametingets styrelse och kansli under torsdagen. Styrelseordföranden Håkan Jonsson, JoF och ledamoten Ingrid Inga, SáR redovisade frågor som Sametingets styrelse prioriterat inför detta möte nämligen konsultationsordning mellan regeringen och Sametinget, samiska hälsofrågor, Sametingets regleringsbrev och budget, samisk utbildning/samiska språket och framtida samepolitik. Ministern ville dessutom få information om det aktuella läget när det gäller parlamentsbyggnaden i Kiruna.

ILO-konventionen 169

Mötet med ministern var konstruktivt och i ett flertal av de frågor som var uppe på dagordningen konstaterades att det finns anledning för ministern och Sametinget att återkomma för fortsatta diskussioner. Även ratificeringen av ILO-konventionen 169 lyftes fram under mötet. Ministern uttryckte en förhoppning av arbetet med ratificeringen av ILO-konventionen 169 ska kunna nå en slutpunkt inom kort.

Ministerbesöket avslutades med en fantastiskt traditionell samiska middag hos Viddernas cafe och Greta Huuva.

Ingrid Inga
Ordförande SáR
070 55 42 999