Inför Sametingets plenum i Sundsvall

Publicerad 2015-02-11

 

Sametinget plenum  i Sundsvall står nu inför dörren. På Sametingets hemsida finns mer information om plenumsförhandlingarna, jämte relevanta handlingar.

_________________________________________________

 

Plenum
Sametingets folkvalda organ håller plenum tre gånger per år. Aktuella handlingar finns för nedladdning i högerspalten cirka en vecka innan.

Kommande plenum 2015:

v. 8 17-19 februari i Sundsvall
v. 22 26-28 maj i Arvidsjaur
v. 40 29 september-1 oktober i Lycksele
Protokoll
De senaste protokollen finns i dokumentbanken. Protokollen läggs ut så snart de är justerade.

Plenum
Sametingets folkvalda organ, plenum, består av 31 ledamöter som är valda för fyra år. Ledamöterna representerar under mandatperioden 2013-2017 åtta samepolitiska partier. Plenum sammanträder tre gånger per år.

Nämnder
Sametingets plenum utser även ledamöter till kulturnämnden, valnämnden, näringsnämnden, rennäringsnämnden, språknämnden och sameskolstyrelsen (som är en egen myndighet).

Presidium
Plenum väljer ett presidium med ordförande (talman) och tre vice ordförande som förbereder och leder plenums möten.

Styrelse
Plenum utser inom sig en styrelse med högst sju ledamöter. Den nuvarande styrelsen har sju ledamöter. Styrelseordföranden är heltidsarvoderad.

© Sametinget 2015
Uppdaterad: 2015-02-09