Sametingets plenum 17-19 februari 2015 i Sundsvall

Publicerad 18 februari 2015

§ 5 Sametingets framtida samepolitik

Styrelsens beredning och förslag till arbetet med Sametingets framtida samepolitik väckte viss förvåning. Sámiid Riikkabellodats ledamot la – förvånande nog –  fram ett motförslag till styrelsens förslag. Anledningen till denna manöver torde vara att styrelseordförandens förslag till ärendetext inte överensstämde med den ärendetext som styrelsen kommit överens om under styrelsemötet i Kiruna under januari 2015 och för att undvika att ärendet återremitterades till styrelsen var att lägga motförslaget.

Debatten om Sametingets framtida samepolitik kom att handla mycket om olika rättighetsbegrepp i gällande lagstiftning, internationella konventioner och deklarationer. Ett är klart efter dagens debatt att det finns behov av klargörande om de samiska rättigheterna hos  Sametingets folkvalda.

Ett flertal av plenumsledamöterna lade fram både motförslag, tilläggsförslag och ändringsförslag av styrelsens förslag till beslut. Kanske ett tecken att styrelsens förslag inte förankrats hos Jakt- och fiskesamernas allianspartier?

Efter en natts fundering återupptogs förslag till Sametingets framtida samepolitik. Samtliga tilläggs- och ändringsförslag återtogs av förslagsställarna.

Samelandspartiets förslag till ändrad ärendetext lades fram som motförslag till styrelsens förslag. Sametingets plenum beslutade till sist i enlighet med styrelsens förslag till att-satser och i enlighet med Samelandspartiets förslag till ändrad ärendetext.