Sametingets plenum 17-19 februari 2015 i Sundsvall

Publicerat 2015-02-17

Så har då Sametingets första plenum för år 2015 i Sundsvall startat.

Vid första anblicken är ärendelistan för plenumsmötet kort och utan kontroversiella ärende. Men redan under punkten ev extra ärenden exploderade ärendemängden. Inte mindre än 4 extra ärenden anmäldes varav två av extra ärendena handöade om återkallande av förtroendeuppdrag för ledamöter inom partiet Samerna och Min Geaidnu.

Sámiid Riikkabellodat lyfte två sakärenden nämligen ett ärende om att Sametingets styrelseordförande och styrelsen ska begära extra medel till den beteskris som ni råder i de 25 samebyar som ansökt om finansiering av utfodring grund av svåra snö- och betesförhållanden inom vinterbeteslanden på grund av rådande klimatförhållanden. Detta extraärende inlämnades tillsammans med Guovssonásti och partiet Vuovdega.

Det andra extra ärendet rörde frågan om finansiering av samisk idrott. SáRs ledamot Paulus Kuoljok påminde plenum att plenum antagit en motion i vilken samisk idrott ska få permanent finansiering av sin verksamhet.