Archive For 18 februari 2015

Sametingets plenum 17-19 februari 2015 i Sundsvall

By |

Publicerat 18 februari 2015 § 8 Sametingets budget Så har då Sametingets plenum beslutat anta styrelsens förslag till budget för 2015. Plenum  beslutade också att Sametinget ska –  om det finns ekonomiska förutsättningar –  genomföra politikerutbildning samt att ev utöka budgeten för presidiet och att plenum får information om budgetläget vid plenumsmötena. Debatten  om budgeten kom…

Read more »

Ett plenum i handlingsförlamningens tecken

By |

Publicerad 2015-02-18   Handlingsförlamning Sametinget plenum som inleddes i Sundsvall i veckan verkar präglas av en eskalerande handlingsförlamning där diskussionernas  rundgång är uppenbar. Den är framförallt tydligast när man debatterar om samiska rätt till land,  vatten, medlemskap i samebyar och regelverket i gällande rennäringslag, trots att Sametingets politiska församling aldrig varit så enig i det…

Read more »