Sametingets plenum 17-19 februari 2015 i Sundsvall

Publicerat 18 februari 2015

§ 8 Sametingets budget

Så har då Sametingets plenum beslutat anta styrelsens förslag till budget för 2015. Plenum  beslutade också att Sametinget ska –  om det finns ekonomiska förutsättningar –  genomföra politikerutbildning samt att ev utöka budgeten för presidiet och att plenum får information om budgetläget vid plenumsmötena.

Debatten  om budgeten kom att handla om behovet om medel till samisk idrott, rovdjursinventeringar och finansiering av den allsamiska ungdomskonferensen under 2015.