Archive For 19 februari 2015

Utrensningen av Olov J. Sikku avslutad

By |

Publicerad 2015-02-19   Intern maktkamp? Partiet Min Geaidnus har det senaste månanderna våndats med problematiken kring den förre vägvisaren Olov J Sikku felsteg  och hur denne kastats ut från partiet. Bakgrunden till varför Min Geaidnu valde att avsätta Olov J. Sikku är fortfarande höljt i ett dunkel. Detta har medfört att det spekulerats kring en…

Read more »

Extra ärende på Sametingets plenum 17-19 februari 2015

By |

Publicerat 2015-02-19 Sametingets plenum beslutade i enligt med Sámiid Riikkabellodats m fl yrkande om utökade medel för utfodring av renar vintern 2014/2015. Beteskris vinter 2014/2015 Sametinget får lämna katastrofskadeersättning enligt 35 a § rennäringsförordningen. Utbetalning får göras med högst 50 procent av verifierade foderkostnader eller, efter beslut av Sametinget, med ett av tinget angivet schablonbelopp…

Read more »