Extra ärende på Sametingets plenum 17-19 februari 2015

Publicerat 2015-02-19

Sametingets plenum beslutade i enligt med Sámiid Riikkabellodats m fl yrkande om utökade medel för utfodring av renar vintern 2014/2015.

Beteskris vinter 2014/2015

Sametinget får lämna katastrofskadeersättning enligt 35 a § rennäringsförordningen. Utbetalning får göras med högst 50 procent av verifierade foderkostnader eller, efter beslut av Sametinget, med ett av tinget angivet schablonbelopp per ren och utfodringsdag.

Fram till julen 2014 har det fallit relativt lite nederbörd i form av snö. Under januari men framförallt i februari 2015 har det fallit stora mängder kallsnö. Under februari slog temperaturen om till milt väder med plusgrader, stormväder och nederbörd med inslag av regn. Därefter har det återigen blivit kallt.

Kombinationen av mycket snö, stormväder, nederbörd i form av regn har inneburit svårigheter för renarna att finna bete inom vinterbeteslanden. Fram till dags dato har 25 samebyar anmält problem med betet och har därför ansökt om medel för utfodring av renarna. 3 samebyar har inkommit med ansökan i december 2014, 10 samebyar i januari 2015 och 12 byar inkom i februari 2015.

Sámiid Riikkabellodat. Guovssonásti och Vuovdega yrkar därför

att Sametingets styrelseordförande snarast hos regeringen begär utökade medel för utfodring av renar innevarande vinter 2014/2015 på grund av svåra snö- och betesförhållanden i vinterbeteslanden orsakade av rådande klimatförändringar.

 

Ingrid Inga                                                Marita Stinnerbom             Jan Rannerud

Sámiid Riikkabellodat                               Guovssonásti                     Vuovdega