Archive For 31 mars 2015

Tiina Sanila-Aikio – vuosttaš nuortalaš mii lea válljeuvvuin Suoma sámedikki sagadoallin

By |

Tiina Sanila-Aikio – vuosttaš nuortalaš mii lea válljeuvvuin Suoma sámedikki sagadoallin

http://www.saminissonforum.org/2008/11/snf-ovdanahttinbalkkasupmi-2008-nuortasapmelazzii-tiina-sanila-aikio/     Tiina Sanila-Aikio  lea vuosttaš nuortalaš mii lea válljeuvvuin Suoma sámedikki sagadoalli  ja vel vuosttaš nissonolmmoš dien doaimmas. Nuortalašgiela ja kultuvrra oahpaheaddji Tiina Sanila-Aikio (r.1983),    Anáris válljejuvvui ságadoallin jienaiguin 12–8; vuostteevttohas lei ovdalaš rektor Yrjö Musta  Anáris. Várreságadoallin válljejuvvui Heikki Paltto Anáris  ja nubbin várreságadoallin ja ođđa stivrra lahttun eanodatlaš luohkáoahpaheaddji Ulla-Maarit Magga…

Read more »

Svensk journalistik lider av systemfel

By |

Publicerat 26 mars 2015 Professorn och forskningschefen Göran Svensson vid Oslo School of Management skriver om systemfel i journalistiskt arbete som kräver reformering Svensson skriver bl a ”Förtroendet för medier är en sak och förtroendet samt trovärdighet för journalistiskt arbete en helt annan sak, men dessa är sammankopplade. Förtroendet för flera medier är lågt och…

Read more »

Den vandrande vålnaden

By |

Den vandrande vålnaden

Publicerad 2015-03-18   Utreda alternativ Den 18 mars 2015, kl. 15. 00 hålls ett dialogmöte i Jokkmokk om förutsättningarna för att  placera Sametingets parlamentsbyggnad i Jokkmokk.  Bakgrunden är att Sametinget plenum uppdragit åt styrelsen att utreda alternativa etableringsorter med anledning svårigheterna att få klartecken att det går bygga på den tomten man enats om i anslutning till…

Read more »

Unnitlogupolitihkka unnán ovdánan 2014:s

By |

Publicerad 2015-03-18   Unnitlogupolitihkka unnán ovdánan 2014:s Stockholmma leana leanastivra ja Sámediggi galgaba jahkásaččat čuovvolit lága našuvnnalaš unnitloguid rivttiid birra. Jahkásaš raporta mii dál sáddejuvvo ráđđehussii muitala ahte bargu dán suorggis lea unnán ovdánan vássán jagis. Ođđajagimánu 2010 rájes lea Stockholmma leanastivrras ja Sámedikkis leamaš váldoovddasvástádus oktiiheivehit ja čuovvolit Ruoŧa unnitlogupolitihka. Jahkásaš raporta mii dál…

Read more »

Samerna på barrikaderna i centrum

By |

Publicerad 2015-03-15   Läs texten i  artikeln nedan,  publicerad i Finlands största tidning  Helsingen Sanomat den 13/3 2015.   Samerna på barrikaderna i centrum Arga samiska ungdomar ropar ut sin frustration vid riksdagstrappan. Men inte en enda central beslutsfattare syns till. Ett tiotal samer gick med i demonstrationen genom Helsingfors centrum i dag på dagen….

Read more »

Finlands sak är vår!

By |

Finlands sak är vår!

Publicerat 2015-03-13   Sveket  Enligt Yle Sápmi Twitterkonto har den finska riksdagen beslutat att bordlägga frågan om en ratifikation av ILO:s konvention nr 169.  Trots att de socialdemokratiska partiet (SDP)  som ingår den finska koalitions regeringen  var bakom förslaget att ratificera  ILO konventionen lanserade  partiet förslaget att senarelägga behandlingen till efter valet. Det val som…

Read more »

Riksdagen tar ställning till en ratifikation av ILO konventionen 169

By |

Riksdagen tar ställning till en ratifikation av ILO konventionen 169

Klemetti Näkkäläjärvi pettyi eduskunnan päätökseen saamelaismääritelmästä. Kuva: Lehtikuva / Martti Kainulainen   Publicerad 2015-03-12   Omröstning på fredag Riksdagen börjar behandlar den finska regeringens  förslag  till en finsk  ratificering av ILO: s konvention 169  torsdagen den 14 mars  Omröstningen sker under  fredagen. Riksdagen förkastades som bekant  tidigare i veckan  regeringens  föreslag till  nya Sametingslag. Enligt vad…

Read more »

Finlandisering av Sápmi ?

By |

Finlandisering  av Sápmi ?

Publicerad 2015-03-11   Lagförslaget dras tillbaka Sametinget på finsk sida uttryckte under gårdagen stor besvikelse över att parlamentet i Finland röstade emot den finska regeringen förslag att ändra samedefinitionen. Detta fick  till konsekvens att den finska regeringen drog tillbaka förslaget om en ny Sametingslag. Den nu gällande  samedefinitionen står sålunda fast. Justitieminister Henriksson uttrycks stor…

Read more »

Att upprätta Min Geaidnus förlorade heder

By |

Publicerad 2015-03-1o   Gräver sin egen grop Partiet Min Geaidnu höll sin ordinarie partistämma den 7 mars 2015 i Umeå efter en längre tids intern turbulens i partiet. Under resan gång avsattes vägvisaren Olov J Sikku, tillika en av grundarna av partiet i början av 1990-talet. Vid ett extra årsmöte hösten 204 valdes  Mathias Kristofferson som vägvisare.  …

Read more »

Husbondens röst har talat

By |

Publicerat 2015-03-04   Förtroendeomröstning Sametingets plenum på norsk sida pågår i veckan i Karasjok. Under plenum har  Fremskrittspartiet (FRP), en ”light” variant av Sverige Demokraterna på norsk sida ställt ett misstroendevotum  mot den NSR ledda minoritetsregeringen med  presidenten Aili Keskitalo i spetsen.   Skälet  till misstroende förklaringen  anges enligt  FrP vara att Sametingets styrelse äger…

Read more »