Husbondens röst har talat

Publicerat 2015-03-04

 

Förtroendeomröstning

Sametingets plenum på norsk sida pågår i veckan i Karasjok. Under plenum har  Fremskrittspartiet (FRP), en ”light” variant av Sverige Demokraterna på norsk sida ställt ett misstroendevotum  mot den NSR ledda minoritetsregeringen med  presidenten Aili Keskitalo i spetsen.   Skälet  till misstroende förklaringen  anges enligt  FrP vara att Sametingets styrelse äger aktier i bolaget Áltta siida AS, något som styrelsen tillbakavisar, eftersom det är Alta Sameförenings  som äger dessa aktier.  Alta Sameförening är förvisso medlem i NSR.  Vid omröstningen  fick FRP:s misstroende förklaring 15 röster, medan 21 röstade emot.  Den största överraskningen var att  Arbeiderpartiet stödde FRP:s misstroende förklaring. Mindre överraskande var väl att partiet Arja  röstade för styrelsen, vilket ledde till att en  betryggande majoritet stödde styrelsen.

Husbondens röst

I media och bland politiska kommentatorer spekuleras att det egentliga skälet till FRP:s misstroendeförklaring var att visa sig på styva linan när så att säga ”husbonden” genom Stortingets kommunal- och förvaltningskommmitté besökte plenum. Förklaringen kan låta väl så enkel, med det är nog FRP i ett nötskal. Det som däremot var en stor överraskning  var att Arbeiderpartiet (AP) stödd FRP initiativ. Logiken bakom AP ställningstagande är svårare att förstå.  Att Sametingets AP grupp genom sitt handlande vill distansera sig får NSR:s  minoritets regering i åsyn av sina partikamrater i Stortingets kommunal- och förvaltningskommmitté är förvisso en möjlighet, men det låter nästan för underdånigt för att vara sant.

Fia med knuff

En annan möjlighet är  att AP:s strategi var att tvinga partiet Arja i famnen på NSR genom sitt agerande, vilket i så fall lyckades. Partiet Arja å sin sida motiverade sitt sättningstagande  med att säga att man  ville undgå politiskt kaos. Av det skälet  valde vi att rädda Sametingets styrelse den här gången uttalade  Árjas Laila Susanne Vars till NRK. Efter omröstningen antydde Aili Keskitalo att det kanske var nödvändigt att bredda den nuvarande styrelsen mandat, vilket kanske indikerar ett närmande mellan NSR och Árja.  Mot denna bakgrund finns det kanske en logik bakom AP:s strategi.  Till saken hör att  partiet Arja ingick  i   AP minoritetsregering föregående mandatperioden, vilket nog var en större börda för AP än en tillgång. Det är kanske för spekulativt att anta AP vill knuffa partiet Árja i famnen på NSR, för ge NSR samma problem som AP brottades under föregående mandatperiod då man samarbetade med partiet Árja.

Efterspelet

Huruvida det bli ett närmande mellan NSR och Árja  återstår att se. Om så sker blir frågan på vilket sätt kommer denna  samverkan att formaliseras.  Genom misstroende förklaringen fick FRP den uppmärksamhet man eftersträvade och frågan är vad gör man härnäst. Det kanske bli en repris vi nästa plenum.