Att upprätta Min Geaidnus förlorade heder

Publicerad 2015-03-1o

 

Gräver sin egen grop

Partiet Min Geaidnu höll sin ordinarie partistämma den 7 mars 2015 i Umeå efter en längre tids intern turbulens i partiet. Under resan gång avsattes vägvisaren Olov J Sikku, tillika en av grundarna av partiet i början av 1990-talet. Vid ett extra årsmöte hösten 204 valdes  Mathias Kristofferson som vägvisare.   Skälen till varför Olov J Sikku avsattes har inte redovisas av någon av parterna, vilket spätt på spekulationerna. Partiets sätt begränsa det skadorna av ”affären Sikku” har varit tafatta och kanske skapat större skada än själva affären.

Osams i SAMS

Inte nog med att affären Sikku  medfört  stora skadeverkningar för partiers anseende och förtroende kapital, så brakade också det interna styrelsearbetet i Sameskolstyrelsen (SAMS) också samma. En av de centrala aktörerna var Min Geaidnus representant i SAMS, Hanna Sofi Utsi, som nyligen meddelat att hon avgår. Till saken hör också att en annan av kombattanterna Monica Harr-Sandström, Skogssamerna också meddelat att hon avgår.

Vågmästarens  dilemma

Sedan Min Geaidnu dök upp på den samepolitiska scenen i samband med att Sametingets bildades 1993 har partiet gått från att ha varit det mest förutsägbara partiet i Sametinget till det minst  förutsägbara partiet i Sametinget. Orsaken till detta finns nog att söka i den politiska utvecklingen i Sametinget och partiets försök att vara politiskt vågmästare.  Att vara politisk vågmästare i förhållande till en allians samlad kring Samelandspartiet fram till 2009 var nog en lättare politisk utmaning än att vara vågmästare samlade kring partiet Jakt- och fiske(JoF)med Håkan Jonsson spetsen. Partiets ledning med Sara Larsson  i spetsen började efter valet 2009 orientera sig mot JoF, eftersom kretsen kring JoF växte, vilket inte var så märkligt eftersom Min Geaidnu numera är en  utpräglad maktsökande partigruppering. När Olov J Sikku blev vägvisare efter valet 2013 försökte partiet distansera sig från JoF, men det skorrade nog lite falskt när det i realiteten var Min Geaidnu som valde JoF:s Håkan Jonsson till styrelseordförande i Sametingets styrelse. Senare blev Olov J Sikku vald till vice ordförande i styrelsen.

Främlings legion

Vid Min Geaidnu stämma i Umeå valdes Christina Åhrén och Stefan Mikaelsson till vägvisare i partiet. Att Åhrén valdes var kanske inte så stor överraskning som valet av Stefan Mikaelsson. De övriga i parti styrelsen är Sara Larsson, Per Jonas Parffa, Stefan Mikaelsson, Mathias Kristoffersson, Christina Åhrén, Marita Granström och Hanna Sofie Utsi. En som saknas i maktsfären är Kristina Nordling, som av vissa sågs som en potentiell vägvisare. Noteras kan att både Åhrén och Mikaelsson ”värvats” över från Samelandspartiet och Skogssamerna och inte tillhört partiets hårda kärna. Åhrén och Mikaelsson kompletterar varandra eftersom Åhrén är mer utpräglad lagspelare medan Mikaelsson är en mer utpräglad solist, men hur det kommer att fungera i praktiken återstår att se.

Min Geaidnus  politiska ställning eroderar

I den koalition som styr Sametinget under Håkan Jonsson ledning har Min Geaidnus inflytande i det samepolitiken  eroderats betänkligt i förhållande till JoF. Min  Geaidnus uttalade roll som  vågmästare i  samepolitikern har lyst med sin frånvaro, kanske inte så märkligt pga. de interna problemen i partiet. Detta har inneburit att JoF och Håkan Jonsson är ensam herre på den samepolitiska politiska täppan, där stiltjen lagt sig, just på grund av detta.

Partiet förlorade heder

Frågan är nu hur Min Geaidnus nya politiska ledning  lyckas med  försoninsprocessen internt  mellan olika falanger och personligheter och hur  man avser profilera sig politiskt, med syfte att upprätta Min Geaidnus förlorande politiska heder.