Finlandisering av Sápmi ?

Finlandisering  av Sápmi ?

Publicerad 2015-03-11

 

Lagförslaget dras tillbaka

Sametinget på finsk sida uttryckte under gårdagen stor besvikelse över att parlamentet i Finland röstade emot den finska regeringen förslag att ändra samedefinitionen. Detta fick  till konsekvens att den finska regeringen drog tillbaka förslaget om en ny Sametingslag. Den nu gällande  samedefinitionen står sålunda fast. Justitieminister Henriksson uttrycks stor besvikelse över att regeringspartierna trots att man var eniga om innehållet fällde lagförslaget   i parlamentet. Till Yle Sápmi säger Henriksson att är beklagligt och att detta är en  bottennotering för den sittande regerings agerande.

Stor besvikelse

Sametingets president Klemetti Näkkäläjärvi uttryckte också stor besvikelse över beslutet och menade att detta är en kränknings av samernas mänskliga rättigheter. Han befarar att den nu  väldigt öppna samedefinitionen bäddar för att Sameparlamentet i Finland förfinskas.

Hur det går med riksdags behandlingen av den finska regeringen förslag att  ratificera  av ILO konventionen 169 är fortfarande en öppen fråga.

Avisera avgång

Den senaste som hänt är att Sametingets president Klemetti Näkkäläjärvi i ett blogginlägg meddelat att han avser att lämna  alla uppdrag i  Sametinget mot bakgrund av det finska parlamentets beslut att avvisa förslaget till ny Sametingslag.

Finlandisering

Begreppet ”Finlandisering” myntades under de tidiga 1970-talet då ”kalla kriget” var som hetast. Termen myntades ursprungligen i debatter i Österrike och Tyskland för att beteckna en situation då ett litet land eller folk lever i en stor och stark grannes skugge.

Med begreppet finlandisering avses 1970-talets politiska kultur som innebar att Finland avstod från delar av sin självbestämmanderätt och yttrandefrihet för att behaga Sovjetunionen. Det samiska folket på finsk sida länge levat i stor och stark grannes skugga. En granne som expanderat genom århundraden som dels  trängt det samiska folket norrut och genom  framgångsrik assimilationspolitik förfinskat en stor del av den samiska befolkningen i gamla Kemi och Torne lappmark. Denna utveckling syn väldigt tydligt när det samiska området i finska Lappland beskrivs i officiella finska  kartverk. Av de som betecknades som det samiska området på 1600-talet är det nu endast en smal landremsa i norr som kvar, bestående av Enontäkis, Utsjoki, Enare och Sodankyla kommuner. På svensk och finsk sida har vi en motsatt utveckling genom det som betecknas som det samiska området utvidgats.

Samedefinitionen 

Det har länge varit strid om den nu gällande samedefinitionen på finsk sida. Genom ett domslut i Finlands högsta administrativa domstol har den praxis som tillämpats av den kommitté som hanterar  de samiska mantalet, förkastats eftersom domstolen i sin dom menat att kommittén tillämpning av samedefinitionen varit för strikt i förhållande till gällande lagstiftning. I det lagförslag som förkastades av en stor majoritet de finska parlamentet föreslog den finska regeringen att justera  samedefinitionen och göra den mer strikt, i enlighet med Sametingets önska. Från Sametingets sida har man hävdat att den nuvarande mycket liberala samedefinitionen på sikt kan innebära att Sametinget förfinskas genom att andelen  samisk språkliga bli en minoritet i de samiska mantalet. Nyligen har också en ny sammanslutning kalla Skogs-, fiske-, och fjällsamisk förening bildats. Förening applåderade i samband den finska riksdagens beslut att bibehålla den nuvarande mer öppna samedefinitionen i en engelsk språkligt pressmeddelande riktad till internationell media.

Från samiska sida befarar man att den utveckling som pågått sedan 1600-talet där dels  etniska finnar gradvis tagit över samiska samhällen och näringar och därifrån så att säga in i från assimilerat och förfinskat en stor del av  den samiska befolkningen. Många befarade att Sametinget också kommer att koloniserar inifrån på  längre sikt och slutligen därmed assimilera den samiska befolkningen totalt.

Den stora grannen

Det finns redan krafter, förvisso fortfarande i minoritet i Sametinget på finsk sida som menar  att samerna  skall avstå från  hävda rätten till land och vatten,  sin kultur och språkliga rättigheter  och   självbestämmanderätt och yttrandefrihet för att behaga det officiella Finland. Det finska parlamentets beslut att rösta ned den finska regeringes förslag till ny Sametingslag tyder på den stora finska grannen till samerna fortfarande inte förändrat sin kolonialistiska och hegemonistiska attityd visavi samerna, trots att man själva under Sovjettiden själva fick  genomleva  en stormakts arroganta maktspråk i all dess nakenhet.