Riksdagen tar ställning till en ratifikation av ILO konventionen 169

Riksdagen tar ställning till en ratifikation av ILO konventionen 169

Klemetti Näkkäläjärvi pettyi eduskunnan päätökseen saamelaismääritelmästä. Kuva: Lehtikuva / Martti Kainulainen

 

Publicerad 2015-03-12

 

Omröstning på fredag

Riksdagen börjar behandlar den finska regeringens  förslag  till en finsk  ratificering av ILO: s konvention 169  torsdagen den 14 mars  Omröstningen sker under  fredagen.

Riksdagen förkastades som bekant  tidigare i veckan  regeringens  föreslag till  nya Sametingslag.

Enligt vad Yle Sápmi uppger är planen  att riksdagens plenum skall beakta regeringens förslag och grundlagssutskottet rapport om ILO-konventionen.  Grundlagssutskott tillstyrker en ratifikation av ILO konventionen169, medan en minoritet i utskottet föreslår i ett motförslag att avvisa en ratifikationen av konventionen.

Ytterligare en analys

Riksdagen skall också ta ställning till ett förslag att göra ytterligare   analys av samernas situation innan en man ratificerar konventionen.
Förslagsställare är  Simo Rundgren (vänster), Ritva Elomaa (Sannfinländarna) och Eeva -Maria Maijala (Center).

En skugga

Sametingspresidentens Klemetti Näkkäjäjärvis besked under gårdagen att han lämnar alla sina uppdrag med anledningen att riksdagen avvisade regeringens förslag till ny Sametingslag kastar en skugga över dagens diskussion i den finska riksdagen.

Han motiverar sitt val att han är djupt besviken över att justitieministern i Finland drar tillbaka förslaget till ny Sametingslag.  I denna proposition fanns bland annat  den ny omdebatterade samedefinition.