Finlands sak är vår!

Finlands sak är vår!

Publicerat 2015-03-13

 

Sveket 

Enligt Yle Sápmi Twitterkonto har den finska riksdagen beslutat att bordlägga frågan om en ratifikation av ILO:s konvention nr 169.  Trots att de socialdemokratiska partiet (SDP)  som ingår den finska koalitions regeringen  var bakom förslaget att ratificera  ILO konventionen lanserade  partiet förslaget att senarelägga behandlingen till efter valet. Det val som går av stapeln den 19 april 2015. Den finske justitieministern Anna-Maja Henriksson som med stora ansträngningar  försökt  få det finska parlamentet att både anta en ny Sametingslag och fatta beslut att ratificera ILO:s konvention 169 gick om inte, var både upprörd och besviken  på hur partierna i den finska riksdagen agerat. Samtidigt var hon lättade att riksdagen valde att överlämna  behandlingen av frågan till de nya riksdagen som blir vald den 19 april. Alternativet skulle ha varit att riksdagen avvisade, vilket i vart fall temporärt skulle ha dödat frågan.

Valet den 19 april

Skall man tro opinionsundersökningarna kommer Centerpartiet att bli valets vinnare den 19 april.  Centerpartiet har varit i opposition innevarande  mandatperiod. Centerpariet vars starkaste fästa är finska Lappland  har starkt motsatt sig både förslaget till en ny Sametingslag och en ratificering av ILO konvention 169. Det flesta bedömare tror att Centerpartiet kommer att besätta statsministerposten efter valet i en koalitionsregering.

FRP och SD jämlike

I den finska riksdagen kan man nog utan överdrift beteckna Centerpartiet som  det parti som är mest samefientligt, tom värre än Sannfinnländarna. Centerpartiets agerande under riksdagsbehandlingen  av både beträffande förslaget till ny Sametingslag och ratifikation av ILO:s konvention 169  bekräftar detta och  dessutom lyckades partiet att få stöd för  sin position av en majoritet i de finska parlamentet.  Dessutom är Centerpartiet de parti som dominerar politiskt i  finska Lappland.  Skulle Centerpartiet  som det mesta bedömare menar vinna stor i riksdagsvalet den 19 april blir nog Centerpartiet partiledare  Juha Sipilä, Finlands nästa statsminister.  Han har blivit invald i riksdagen först 2011 från Uleåborgs valkrets.

Endast tomten är vaken

Före och under riksdagsbehandlingen av både  förslaget till ny Sametingslag och ratifikation av ILO:s konvention 169 har det varit märkligt tyst i nationella media om sakerna. I regionala media i finska Lappland har varit en viss uppmärksamhet, men i det stora hela tystnaden varit misstänksamt  utbredd.  I svenska media har ändring av Finlands  namnlag som är på gång där det föreslås att alla förnamn blir könsneutrala fått stor uppmärksamhet, medan det följdaktligt varit alldeles tyst om den finska riksdagens debatt rörande samerna.

Ett applåderat  förräderi  

Många bedömare menade att det fanns ett politiskt läge för en förändring av samepolitiken i Finland. Även om den finska regeringen under ledning av statsminister Alexander Stubb lyckades ena sig om ett förslag till en ny  Sametingslag och föreslå en ratifikation av ILO:s konventionen, kom  regeringspartierna riksdagsmän och kvinnor att svika den   egens regerings förslag när frågan behandlades i riksdagen.

Finska vinterkriget

Samtidigt som finska riksdagen svek samerna när man beslutade att lägga  ratifikationen  av  ILO:s konvention på is, fredagen den 13 mars, firade Finland 70 års jubileum av fredslutet efter vinterkriget . Ett krig där också många samer stupade när man försvarade den finska statens suveränitet mot den sovjetiska aggressionen. Så långt har den finska staten inte hedrar samerna för deras kamp för Finlands oberoende, snarare tvärtom.

Samernas framtid i Finland

Det var nog också många samer på svensk sida som med intresse följde  den finska  riksdagens behandling av en eventuell ratifikation av ILO konventionen 169. En finsk ratifikation av ILO konvention en 169 skulle också haft stor betydelse både för diskussionen om en svensk ratifikation av ILO konventioen 169 och för framdriften  av de pågående förhandlingarna om en nordiska samekonventionen.

Även om förslaget till ny Sametingslag  blev nedröstat i den finska riksdags och förslaget om en ratifikation av ILO:s konvention 169 lagt på is, kommer frågeställningar att bli en tung börda eller rättare sagt en kvarn om halsen för både den nya finska riksdagen och ny regeringen efter valet den 19 april 2015. Hur Finlands ny  regeringen och riksdagen kommer att hantera frågan om en ratifikation av ILO:s konvention 169 under nästa mandat period i sak och tid återstår att se.