Ett ”rättshaveri” ?

Publicerat 2015-04-01

 

Dunkla turer

I samiska media har rapporteringen kring de dunkla turerna i Sameskolstyrelsen (SAMS) varit ett återkommande temat under inledningen av året 2015. Lite symtomatiskt på det hela är sameskolchefen första kommentarer i SR sameradion efter SAMS avskeds hot mot honom när han uttalar:

”- Att jag skulle bli kickad fick jag höra via media säger han.”

Både uttalandets innehåll och språkbruk  speglar hela ”affärens” karaktär.

Högsta möjliga tystnad

Sedan de interna problemen dels mellan en grupp ledamöter i SAMS styrelse och ordföranden, dels mellan ordföranden och sameskolchefen kommit i dagen allt eftersom med anledningen kring turerna av tillsättningen av en rektorstjänst vid Sameskolan i Jokkmokk har nyckelpersonerna prioriterat högsta möjliga tystnad. Både styrelseordföranden och sameskolchefen har valt att tiga.  Deras strategi är lite märkligt eftersom bägge företräder det offentliga och har offentliga uppdrag, där det förutsätts deras verksamhet skall vara transparant och med en plikt att kommunicera, med i vart fall med dem man representerar och dem har ett uppdragsförhållande med. Att lägga locket på fungerar inte! Har man det högsta  politiska ämbetet  i en nämnd måste man kunna offentligt kommunicera alla problemställningar, hur jobbiga dessa än kan vara och det gäller också den  högsta ansvariga tjänstemannen i myndigheten.

 

Från en enkel tjänstetillsättning till ett rättshaveri

Hela affären har utvecklats från en till synen enkel tjänstetillsättningen av en rektor på en sameskola till dels ett stort politiskt problem för den politiska ledningen i Sametinget, dels en rättslig tvist på olika nivåer. Två ledamöter har avgått och en ledamot bytts ut av ett parti i Sametinget efter man krävt styrelseordförandes avgång, dock utan framgång. En ledamot har JO-anmält SAMS styrelseordförande för att denne överträtt sina befogenheter. Två rektorer har anställts. SAMS anlita en juridisk konsultbyrå för att granska handläggningen av rektorstjänsten i Jokkmokk som konstaterat att skolchefen överskridit sina befogenheter och grovt åsidosatt sina skyldigheter beträffande rektorstillsättningen. SAMS har på grundval av konsultrapportens rekommendationer anmält skolchefen till statens ansvarsnämnd om ett möjligt avsked.

Inte bara ett problem för SAMS

Att det funnits en slags tystnadens kultur i SAMS är inget nytt och det gäller både den politiska ledningen och framförallt skolchefs nivån.  Dessa tendenser finns också i Sametinget både inom förvaltningen och den politiska ledningen. Beträffande förvaltningen är det en fråga som den nya kanslichefen får ta sig an. Frågor från allmänheten, media och framförallt sakfrågor rörande enskilda personers mellanhavanden med myndigheten Sametinget måste kommuniceras inom rimliga tidsramar. Det är inte acceptabelt att en myndighet gör sig oanträffbar vare sig det är SAMS eller Sametinget när media knackar på eller om en vanlig medborgare vill förhöra sig om saker och ting.

Vem kan man lita på?

Det är viktigt att skilja på det ansvar en myndighet har att kommunicera och agera enligt lagar och förordningar, och det ansvar en politiker eller ett politiskt organ har i förhållande det offentliga, media och sina väljare. En politiker eller politiskt ledningen kan välja att lägga locket på, under-kommunicera, vilseleda eller rent av ljuga, men som vi som medborgare inte kan lagföra. Vi kan dock straffa dessa politiker  vid nästa val.

Vem tar ansvaret för oredan i SAMS ?

Medan affären i SAMS rullar vidare i administrativa och rättsliga instanser kan man fråga sig vem tar det politiska ansvaret. Sametinget politiska ledning med styrelseordförande Håkan Jonsson uttalade i tidigt skede av affären att han hade fullt förtroende för SAMS styrelseordförande som för övrigt ingår hans majoritets allians i Sametinget. Affären börjar nu bli besvärande för styrelseordförande Håkan Jonssons och hans allianspartier. Oavsett om SAMS styrelseordförande gjort några felsteg eller följt gällande regelverk till punkt och pricka, har nu affären fått sådana dimensioner att Sametingets politiska ledning med Håkan Jonsson spetsen nu mer tvingas att agera för att få styrsel i SAMS, vilket kan innebära att han i värsta fall bli tvungen att offra sin styrelseordförande i SAMS, men det kan dock få till konsekvens partiet Samerna hoppar av majoritets alliansen och därmed sitter också styrelseordförande Håkan Jonsson löst. Hur än Håkan Jonsson väljer att agera får han problem, men hittills har han klarat sig undan politiskt genom att göra så lite som möjligt, vilket kanske också kommer fungera  i detta fall.    Sametingets kommer hur som helst att vid nästa plenum att få göra fyllnadsval till SAMS styrelse, efter två ledamöter hoppat av.

Lästips: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6128192