Kallelse till Sámiid Riikkabellodats årsstämma 2015

Publicerad 21 april 2015

Sámiid Riikkabellodats årsstämma 2015 hålls i Gällivare.

Lokal:      Quality Hotel & Resort Lapland, Gällivare

Tid:          Tisdagen den 2 juni 2015, kl 17.30

Dagordning: 

 1. Öppnande av årsstämman
 2. Val av mötesordförande för årsstämman
 3. Val av sekreterare för årsstämman
 4. Val av två justeringspersoner
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport år 2014
 6. Revisionsberättelse år 2014
  1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Budget för verksamhetsåret år 2015
 8. Val av ordförande för 2015
 9. Val av 3 ledamöter till styrelsen 2015-2016
 10. Val av två revisorer och en ersättare 2015
 11. Val av 3 ledamöter och en ersättare till Valberedning 2015
 12. Information från Sametinget
 13. Avslutning av årsstämman

 

VÄLKOMMEN

Partistyrelsen