Urfolk samlas i FN:s högkvarter

Publicerad 2015-04-21

 

Urfolk i New York

Måndagen en 22 april öppnades den 14 sessionen av FN:s Permanenta Forum för urfolk (UNPFII) på FN högkvarter i New York under högtidliga former. Konferensen samlar närmare 2000 tusen registrerade deltagare. Från samisk sida deltar större och mindre delegationer från finsk, norsk och svensk sida, dock ingen från rysk sida. Den minsta delegationen är från svensk sida, där bland annat Sametingets styrelseordförande ingår.

Ny ordförande

Till ny ordförande valdes Megan Davis från Australien utsågs till ny ordförande för UNPFII Hon efterträder den avgående ordföranden Dalee Sambo Dorough.  Megan Davis är den första ledamoten som är utsedd av regeringssidan som valts till ordförande i UNPFII. Megan tillhör  urbefolkningen i Australien.

Uppföljningen av WCIP

Tema för måndagens session var implementeringen och uppföljningen av FN:s världskonferans  (UN World Conference om the Rights of Indigenous Peroplas) deklaration från 23 september 2014. Sametingets president Aile Kestitalo höll ett uppmärksammat tal där hon bl.a. anförde  vikten att urfolken får en formell representation i FN systemet. USA delegation framhölls samma sak i sitt anförande.

Högs självmordsfrekvens

Under tisdagen påbörjades en diskussion om urfolkens hälsa, kopplat till den höga frekvensen av självmord bland unga. Sámenuorras ordförande Per Jonas Partapuoli höll ett anförande på  vägnar av Sáminuorra, Suoma Sáminuorra och Samerådet. Det uppmärksammande talet hölls av  en urfolksrepresentant från Mexico om det 44 urfolksstudenterna som kidnappades och antas blivit mördade hösten 2014 från Ayotzinapa.