Möte med nya landsbygdsministern

Publicerat 23 april 2015

Sametingets styrelse har nu haft sitt första möte med den nya landsbygdsministern Sven-Erik Bucht. I den nya regeringen har rennärings och samefrågorna delats upp mellan kultur- och näringsdepartementet. Kultur- och demokratiministern Alice Bah-Kunhke är ansvarig för frågor rörande Sametinget, samisk kultur och nationella minoritetsspråk medan landsbygdsministern Sven-Erik Bucht vid  Näringsdepartementet ansvarar för rennäringsfrågorna. Kultur- och demokratiministern är samordningsansvarig.

Vid mötet deltog förutom landsbygdsministern även Sametingets styrelse och ordförande för Svenska samernas riksförbund Jörgen Jonsson.

Under det korta mötet fick Sametingets styrelse  tillfälle att lyfta fram de frågor som rör rennäringen bl a arbetet med renbeteskonventionen mellan Sverige och Norge, konsekvenser av klimatförändringar på rennäringen, Sametingets budget i den del som handlade om Främjande av rennäringsanslaget, konsultationsordning mellan regeringen och Sametinget, betessituationen under innevarande vinter,  bensinskattehöjningens konsekvenser för rennäringen, inventeringar av rovdjur och inventeringskostnaderna samt Sametingets gruvpolicy. Den politiska majoriteten  lyfte även frågan om avgiftsfri jakt och fiske för samer utanför samebyarna och länsstyrelsens hanteringen av samiska byggnader.

Styrelsens ordförande lyfte vidare frågan om implementering av urfolksdeklarationen. Landsbygdsministern hänvisade i denna fråga till kultur- och demokratiministern.

När det gäller processen om ratificering av renbeteskonventionen informerade landsbygdsministern om den process som påbörjats mellan Norge och Sverige. När det gäller Sametingets budgetäskanden informerade ministern om den departementets budgetprocess.

Sammanfattningsvis gav detta första korta möte med landsbygdsministern inga besked om vad  rennäringen kan förvänta sig av den nya landsbygdsministern. Det krävs nog en fördjupad  dialog mellan rennäringen, Sametinget och ansvarig minister om de frågor som rör rennäringens framtid.

Ingrid Inga

Ordförande i Sámiid Riikkabellodat